Powiat wielicki - Religia

Strony

Wieliczka, Brata Alojzego Kosiby 31
Kompleks zabudowań kościoła pod wezwaniem Stygmatów św. Franciszka z Asyżu i klasztoru oo. Franciszkanów-Reformatów znajduje się w północno-zachodniej części Wieliczki. Kościół został wybudowany w stylu barokowym w latach 1624-1626.
Synagoga w Wieliczce – synagoga znajdująca się w Wieliczce przy ulicy Seraf 11.
Niepołomice, Bohaterów Getta
Synagoga w Niepołomicach – nieistniejąca synagoga, która znajdowała się w Niepołomicach przy dzisiejszej ulicy Bohaterów Getta. Synagoga została zbudowana w XIX wieku. Podczas II wojny światowej, w 1941 roku hitlerowcy spalili synagogę. Po zakończeniu wojny nie została odbudowana.
Kościół św. Klemensa w Wieliczce - kościół parafialny (fara) pod wezwaniem św. Klemensa, papieża, trzeciego następcy po św. Piotrze i pierwszego patrona górników.
Stara Synagoga w Wieliczce – synagoga znajdująca się w Wieliczce przy ulicy Wiejskiej 11. Jest najstarszą spośród zachowanych wielickich synagog.
Wieliczka, Świętego Sebastiana 23
Kościół św. Sebastiana w Wieliczce — modrzewiowy kościółek św. Sebastiana położony na południowo-wschodnich obrzeżach Wieliczki, na stromym zboczu wśród kilkusetletnich drzew. Jego budowa została rozpoczęta w 1581 roku, dzięki staraniom ówczesnego żupnika wielickiego Sebastiana Lubomirskiego.
Kościół św. Marcina – murowany kościół znajdujący się na szczycie wzgórza zwanego "Chełmik", w miejscowości Biskupice w powiecie wielickim.
Kościół Dziesięciu Tysięcy Męczenników − gotycki murowany kościół parafialny z połowy XIV wieku, zbudowany z donacji Kazimierza Wielkiego w ówczesnej wsi królewskiej Niepołomice.
Kościół pw. Ducha Świętego w Podstolicach — kościół parafialny, wybudowany w 1870 roku, we wsi Podstolice, na miejscu poprzedniego, z którego przeniesiono trzy ołtarze. Jest zabytkiem architektury drewnianej.
Żydowski dom modlitwy i cheder znajdujący się w Wieliczce przy ulicy Wiejskiej 9 w dawnej żydowskiej osadzie Klasno (w dawnych granicach m. Siercza).
Cmentarz wojenny nr 333 – Cichawa – zabytkowy austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie i znajdujący się na terenie jego okręgu IX Bochnia.
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie – parafia należąca do dekanatu Wieliczka archidiecezji Krakowskiej. Erygowana w 1923. Mieści się pod numerem 64. Obecnie proboszczem jest ks. Adam Żurad CSMA.
Według tradycji, ufundowany w 1228 przez Klemensa z Brzeźnicy z rodu Gryfitów i jego żonę Racławę, których córka Wisenna została pierwszą ksienią zakonu. W 1253 przywileje klasztorne zostały potwierdzone bullą papieża Innocentego IV.
Wieliczka, Piłsudskiego 38
Cmentarz wojenny nr 381 - Wieliczka – austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie i znajdujący się na terenie jego okręgu XI Twierdza Kraków.
Niepołomice, Bohaterów Getta
Cmentarz wojenny nr 328 - Niepołomice – austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie na terenie jego okręgu IX Bochnia.

Strony