Tarnów - Religia

Strony

Tarnów, Plac Katedralny
Bazylika katedralna Narodzenia NMP w Tarnowie – kościół gotycki, przebudowywany w późniejszych okresach. Budowla jest trzynawowa, z wydłużonym prezbiterium, zamkniętym trójboczną absydą oraz dobudowaną ze strony zachodniej wysoką na 72 m wieżą.
Tarnów, Aleja Matki Bożej Fatimskiej 39
Telefon: (014) 622 22 86
Parafia Świętego Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Tarnów Północ. Od 2003 proboszczem parafii jest ks. dr Stanisław Bilski.
Tarnów, Pszenna 3a
Parafia Świętego Stanisława Kostki w Tarnowie - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Tarnów Zachód. Obecnie (od 2014 r.) proboszczem parafii jest Ks. Zbigniew Krzyszowski. Wikariuszem w tej tarnowskiej parafii od 2010 r. jest ks. Sławomir Głodzik.
Tarnów, Chyszowska
Cmentarz wojenny nr 200 w Tarnowie-Chyszowie – zabytkowy cmentarz z I wojny światowej.
Tarnów, Bernardyńska 13
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – zabytkowy, barokowy kościół konwentualny bernardynów, znajdujący się w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 13.
Tarnów, Najświętszej Marii Panny 1
Kościół Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej – zabytkowy drewniany gotycki kościół, stojący przy zbiegu ulic Narutowicza i Najświętszej Panny Marii w Tarnowie, nad potokiem Wątok.
Tarnów, Szpitalna
Cmentarz wojenny nr 202 - Tarnów – austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie na terenie jego okręgu VI Tarnów.
Tarnów, Krakowska 41
Kościół Księży Misjonarzy pw. Świętej Rodziny w Tarnowie − neogotycka bazylika zbudowana w latach 1904–1906, zlokalizowana przy ul. Krakowskiej 41 w Tarnowie.
Tarnów, Tuchowska 5
Kościół pw. Św. Trójcy w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej, wzniesiony został w latach 1595 - 1597 w ówczesnej podtarnowskiej wsi Terlików z inicjatywy księdza Łukasza Godzinki, seniora wikariuszy kolegiaty tarnowskiej. Konsekracji kościoła dokonał w 1597 roku biskup krakowski kard. Jerzy Radziwiłł.
Tarnów, Plac Ojca Świętego Jana Pawła II 1
Parafia bł. Karoliny Kózkówny w Tarnowie – parafia rzymskokatolicka w Tarnowie, w diecezji tarnowskiej w dekanacie Tarnów Wschód. Od 1992 proboszczem parafii jest ks. Stanisław Dutka.
Tarnów, Żydowska
Stara Synagoga w Tarnowie – nieistniejąca synagoga znajdująca się w Tarnowie przy ulicy Żydowskiej.
Nowa Synagoga w Tarnowie – nieistniejąca obecnie, największa synagoga znajdująca się w Tarnowie, na rogu ulic Nowej i Ludwika Waryńskiego.
Tarnów, Konarskiego
Stary Cmentarz w Tarnowie (zwany także zabłockim) założony w 1784 roku (data przypuszczalna). Najwcześniejszy ustalony pochówek przypada na rok 1788. Otoczony murem o falistej linii cmentarz znajduje się pomiędzy ulicami Konarskiego i Tuchowską, od zachodu ograniczony jest korytem potoku Wątok.
Tarnów, Józefa Piłsudskiego 7
Parafia Świętego Krzyża i Świętego Filipa Neri w Tarnowie – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Tarnów Południe. Od 2007 proboszczem parafii jest ks. mgr Maciej Mitera COr
Tarnów, Świętej Anny 7
Synagoga Tempel w Tarnowie − monumentalny gmach synagogi wzniesiony przez Żydów postępowych przy ulicy Św. Anny 7. Podczas II wojny światowej, w listopadzie 1939 roku hitlerowcy spalili synagogę. Obecnie po synagodze pozostał tylko pusty plac.
Nieistniejący obecnie kościół pod wezwaniem św. Anny – znajdował się w Tarnowie, u zbiegu dzisiejszych ulic św. Anny i św. Ducha. Powstał - jako niewielka drewniana budowla - na początku XVI w. z fundacji mieszczanina Adama Eberharda. W połowie XVII w.
Tarnów, Szpitalna
Cmentarz wojenny nr 201 – Tarnów – austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie i znajdujący się na terenie jego okręgu VI Tarnów.
Tarnów, Zbylitowska 5
Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Tarnów Zachód. Parafię założono 21 sierpnia 1938 r. Na pierwszego proboszcza wyznaczono ks. Stanisława Indyka. Kolejni włodarze parafii: ks. Jan Rec,
Cmentarz wojenny nr 203 - Tarnów-Krzyż – austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie na terenie jego okręgu VI Tarnów.

Strony