Łódź - Religia

Strony

Archikatedra św. Stanisława Kostki w Łodzi
Klasztor Franciszkanów w Łodzi (Łagiewniki) – franciszkański klasztor katolicki w Łodzi, należący do warszawskiej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.
Cmentarz na Mani w Łodzi – cmentarz rzymskokatolicki pw. św. Antoniego. Mieści się w Łodzi przy ulicy Solec 11. Cmentarz znajduje się w dzielnicy Polesie, na małym osiedlu Mania, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Parku na Zdrowiu i jego naturalnego przedłużenia - tzw.
Łódź, Kurczaki 81
Cmentarz rzymskokatolicki św. Wojciecha w Łodzi jest położony na południowej części Łodzi przy ulicy Kurczaki 81. Popularnie jest nazywany cmentarzem na Kurczakach.
Łódź, Zarzew, Przybyszewskiego 235
Cmentarz Zarzew w Łodzi, a właściwie Cmentarze na Zarzewie – jedna z najważniejszych i największych łódzkich nekropolii. Cmentarze znajdują się w dzielnicy Widzew, na osiedlu Zarzew, w kwartale ulic: Przybyszewskiego – Puszkina – Jadzi Andrzejewskiej – Lodowej.
Kaplica Karola Scheiblera – nagrobna kaplica-mauzoleum znajdująca się na Starym Cmentarzu przy ul Ogrodowej w Łodzi, na jego ewangelicko-augsburskiej części. Zbudowana w 1888 r. według projektu Edwarda Lilpopa i Józefa Dziekońskiego.
Łódź, Piotrkowska 2/2a
Kościół pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego – katolicki kościół w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 2/2a (w sąsiedztwie Placu Wolności).
Łódź, Limanowskiego 59
Parafia pw. Świętego Marka Ewangelisty w Łodzi – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji łódzkiej w dekanacie Łódź-Żubardź.
Łódź, Świętego Jerzego 7a
Kościół garnizonowy św. Jerzego (dawniej Cerkiew garnizonowa św. Aleksego Metropolity) – kościół rzymsko-katolicki przy ulicy św. Jerzego 9 w Łodzi.
Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej – katolicka świątynia parafialna położona w Łodzi przy ul. Łąkowej 40/42, w pobliżu al. Mickiewicza.
Cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi – Łagiewnikach przy parafii św. Antoniego – cmentarz położony przy ul. Okólnej 185 (adres kancelarii), w północnej części Lasu Łagiewnickiego, na północy sąsiaduje z drogą krajową nr 71; nieopodal klasztoru oo. Franciszkanów w Łodzi.
Stary Cmentarz w Łodzi – to jedna z najważniejszych nekropolii Łodzi. Cmentarz jest trójwyznaniowy – podzielony stosownie do wyznań na następujące części: katolicką (11 ha), ewangelicką (9 ha) i prawosławną (niespełna 1 ha).
Cmentarz Doły – jedna z najważniejszych i największych nekropolii Łodzi. Znajduje się we wschodniej części dzielnicy Bałuty, po obu stronach ulicy Smutnej.
Łódź, Ogrodowa 22
Kościół św. Józefa – kościół w Łodzi przy ul. Ogrodowej 22. Jest to najstarszy kościół w Łodzi, jedyna budowla pamiętająca czasy Łodzi rolniczej. Od 1910 roku kościół jest siedzibą parafii św. Józefa.
Łódź, Mileszki, Pomorska 445
Kościół św. Doroty – kościół w parafii rzymskokatolickiej w Łodzi–Mileszkach, w delegaturze Widzew, w dekanacie Łódź-Stoki archidiecezji łódzkiej. Usytuowany przy ulicy Pomorskiej 445, jeden z najstarszych zachowanych zabytków w Łodzi.
Pomnik Sophie Biedermann w Łodzi – grobowiec Sophie Biedermann i jej rodziców, Ludwiga i Mathilde Meyerów, znajdujący się na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi.
Kościół św. Antoniego Padewskiego – zbudowany w latach 1701–1723 barokowy, franciszkański kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego, znajdujący się w Łodzi-Łagiewnikach. Od 1946 r. zaliczany jest – wraz z przylegającym do niego klasztorem – do obiektów zabytkowych.
Łódź, Radogoszcz, Zgierska 141
Cmentarz św. Rocha na Radogoszczu – jedna z najważniejszych nekropolii Łodzi.
Łódź, Janosika 110
Parafia Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika – rzymskokatolicka parafia w Łodzi, położona w dekanacie Łódź-Stoki archidiecezji łódzkiej. Graniczy z parafiami: od północy: św. Judy Tadeusza w Łodzi-Rogach św. Jana Chrzciciela i św. Doroty w Dobrej (z dekanatu strykowskiego)
Łódź, Kilińskiego 54
Sobór św. Aleksandra Newskiego w Łodzi – sobór prawosławny, katedra diecezji łódzko-poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz siedziba miejscowej parafii (w dekanacie Łódź). Mieści się przy ulicy Jana Kilińskiego 54.

Strony