Powiat łowicki - Religia

Strony

Łowicz, Stary Rynek 24/30
Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu – kościół znajdujący się przy Starym Rynku, nazywany "Mazowieckim Wawelem", miejsce wiecznego spoczynku 12 arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, którzy od 1136 często rezydowali w będącym ich własnością Łowiczu.
Sanktuarium Matki Bożej Domaniewickiej Pocieszycielki Strapionych i Pięknej Miłości - sanktuarium w Domaniewicach ustanowione w 1975 roku przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Łyszkowice, Kościelna 2
Parafia Świętego Kazimierza w Łyszkowicach - parafia należąca do dekanatu Łowicz-św. Ducha diecezji łowickiej. Erygowana w 1928. Mieści się przy ulicy Kościelnej. Duszpasterstwo w niej prowadzą księża diecezjalni.
Kiernozia, Tadeusza Kościuszki 3
Kościół świętej Małgorzaty – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Sanniki diecezji łowickiej.
Łowicz, Aleja Henryka Sienkiewicza 3
Kościół pod wezwaniem Przenajświętszego Sakramentu w Łowiczu – świątynia mariawicka, siedziba parafii Przenajświętszego Sakramentu w Łowiczu, położonej w diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.
Łowicz, Podrzeczna 17
Kościół poewangelicki w Łowiczu – dawna świątynia protestancka mieszcząca się w Łowiczu, przy ulicy Podrzecznej.
Łowicz, Zduńska 2
Kościół Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha w Łowiczu – kościół znajdujący się przy ul. Pijarskiej w Łowiczu, siedziba Ojców Pijarów.
Parafia Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach - parafia należąca do dekanatu Głowno diecezji łowickiej. Erygowana w XIV wieku. Mieści się przy ulicy Głównej. Duszpasterstwo w niej prowadzą księża diecezjalni.
Łowicz, Aleja Henryka Sienkiewicza 1
Kościół św. Leonarda w Łowiczu - istniejący obecnie kościół akademicki.
Kościół Świętego Ducha w Łowiczu – rzymskokatolicki kościół parafialny w Łowiczu, w województwie łódzkim. Należy do dekanatu Łowicz-św. Ducha diecezji łowickiej.
Dawny kościół świętej Trójcy i klasztor Dominikanów w Łowiczu – dawny zespół klasztorny Dominikanów znajdujący się w Łowiczu, w województwie łódzkim.
Parafia Matki Bożej Jasnogórskiej w Bobrownikach – parafia rzymskokatolicka w Bobrownikach. Leży na terenie diecezji łowickiej, w dekanacie Łowicz – Katedra. Parafia liczy ok. 1830 wiernych.
Łowicz, Stanisławskiego 31
Dawny kościół świętego Bartłomieja i klasztor Bernardynów w Łowiczu – dawny zespół klasztorny Bernardynów, znajdujący się w Łowiczu, w województwie łódzkim.
Łowicz, Aleja Henryka Sienkiewicza 15
Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i świętej Elżbiety oraz klasztor Sióstr Bernardynek w Łowiczu – kościół rektorski znajdujący się w Łowiczu, w województwie łódzkim. Należy do dekanatu Łowicz-Katedra diecezji łowickiej.

Strony