Powiat kutnowski - Religia

Strony

Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej – mieści się w gotyckim kościele pw. św. Wojciecha we wsi Głogowiec niedaleko Kutna. Murowany kościół istnieje od 1434 r., poprzedzał go kościół drewniany.
Synagoga w Żychlinie – główna synagoga żychlińskiej gminy żydowskiej znajdująca się przy ulicy Zdrojowej.
Kościół św. Marcina w Oporowie - zabytkowy, gotycki kościół parafialny z I poł. XV w., jedyna świątynia w gminie Oporów. Jest to budowla jednonawowa, wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta, z wieżą od strony zachodniej i kryptą grobową w podziemiach.
Kościół Bożego Ciała – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Piątek diecezji łowickiej.
Żychlin, Plac Jana Pawła II 2A
Kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie – kościół należący do parafii rzymskokatolickiej pod tym samym wezwaniem w Żychlinie.
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Krośniewice diecezji łowickiej.
Cmentarz żydowski w Żychlinie – został założony w I połowie XVIII wieku i zajmuje powierzchnię 1,25 ha, na której zachowało się około dziesięciu nagrobków. Najstarszy z nich pochodzi z 1830 roku. Macewy wykonano z granitu i piaskowca z inskrypcjami w języku hebrajskim.
Kutno, Łąkoszyńska 11
Kościół Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Kutno-św. Michała Archanioła diecezji łowickiej. Znajduje się w dzielnicy Łąkoszyn.
Kutno, Norberta Barlickiego
Synagoga w Kutnie – nieistniejąca już synagoga w Kutnie, znajdująca się na ulicy Senatorskiej (obecnie ulica Norberta Barlickiego). W XVIII wieku rozpoczęto budowę synagogi murowanej. Ze względu na kłopoty finansowe gminy żydowskiej budowa synagogi została przerwana na blisko trzydzieści lat.
Kutno, J. Tarnowskiego
Cmentarz żydowski w Kutnie – kirkut społeczności żydowskiej, zamieszkującej Kutno, przez miejscowych zwany "Kiercholem".
Kutno, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4
Kościół Świętego Wawrzyńca – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Kutno-św. Wawrzyńca diecezji łowickiej.

Strony