Łódź - Sanktuaria

Klasztor Franciszkanów w Łodzi (Łagiewniki) – franciszkański klasztor katolicki w Łodzi, należący do warszawskiej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.
Łódź, Świętego Jerzego 7a
Kościół garnizonowy św. Jerzego (dawniej Cerkiew garnizonowa św. Aleksego Metropolity) – kościół rzymsko-katolicki przy ulicy św. Jerzego 9 w Łodzi.
Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej – katolicka świątynia parafialna położona w Łodzi przy ul. Łąkowej 40/42, w pobliżu al. Mickiewicza.