Kościół ewangelicki Marcina Lutra

0

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Siemianowicach Śląskich – parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w diecezji katowickiej.

Czytaj dalej

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Siemianowicach Śląskich – parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w diecezji katowickiej.

Historia

Nurt reformacji ominął w XVI wieku Siemianowice Śląskie, a pierwszymi ewangelikami były przybyłe tu w 1836 r. z Gliwic rodziny Mitznerów i Züllnerów. Do rozwoju ewangelicyzmu na tym terenie przyczynili się później przemysłowcy Wilhelm Fitzner i Konrad Gamper.

Siemianowiccy parafianie pierwotnie uczęszczali na nabożeństwa do kościoła Elżbiety w sąsiednim Chorzowie. W 1861 r. ewangelicy założyli w Siemianowicach Śląskich szkołę. Od 1863 r. nabożeństwa odprawiane były już na miejscu, regularnie w każdą niedzielę, na terenie huty Laura.

Gdy w 1883 r. z okazji 400. rocznicy urodzin Marcina Lutra postanowiono wybudować na Śląsku poświęcony mu kościół, wybór padł na Siemianowice Śląskie. Kamień węgielny pod budowę kościoła położono w 1893 r., a już w 1895 r. kościół poświecono.

Pierwszy stały duchowny zamieszkał na miejscu w 1885 r., zaś w 1888 r. formalnie utworzono parafię. W Siemianowicach Śląskich zamieszkiwało wówczas już ponad 1,3 tys. ewangelików.

W 1886 (lub 1887) r. założono cmentarz, potem wybudowano plebanię i rozbudowano szkołę, a w latach 1899-1900 wzniesiono dom parafialny, rozbudowany w 1927 r., w którym pomieszczono przedszkole i dom opieki.

W szczytowym okresie rozwoju, w 1918 r. parafia liczyła już blisko 3,2 tys. zborowników. W wyniku poplebiscytowego rozgraniczenia Górnego Śląska Siemianowice Śląskie znalazły się w Polsce, wskutek czego wiele rodzin ewangelickich pochodzenia niemieckiego opuściło miasto. W latach 1938-1939 polskim prefektem był ks. Edward Dietz.

Po II wojnie światowej, w 1945 r. kościół w Siemianowicach Śląskich wraz z inny majątkiem parafialnym przejął Kościół Rzymskokatolicki. Ewangelikom pozostał tylko dom parafialny, w którym urządzono kaplicę, w której przez 55 lat odprawiono nabożeństwa i ogniskowało się całe życie parafialne.

Dopiero w 2000 r. kościół Marcina Lutra w Siemianowicach Śląskich i plebania zostały zwrócone miejscowej parafii ewangelcikiej.


Kościół ewangelicki Marcina Lutra - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.