Kościół Świętego Krzyża

0

Parafia Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich – rzymskokatolicka parafia położona w dekanacie siemianowickim, w Siemianowicach Śl. przy ul. Powstańców 2.

Wieś Siemianowice powstała najprawdopodobniej w wieku XII, bądź XIII. Pierwsze wzmianki źródłowe pochodzą z 1515 roku. W organizacji kościelnej należały pierwotnie do Czeladzi, w diecezji krakowskiej. Po wcieleniu dekanatu bytomskiego diecezji wrocławskiej, Siemianowice dostały się do parafii w Michałkowicach. Właściciel miasta, hrabia z rodu Henckel von Donnersmarck, ufundował kaplicę w swoim zamku, w 1830 roku. W 1834 roku administrator parafii michałkowickiej otrzymał pozwolenie na odprawianie tam mszy św.

Czytaj dalej

Parafia Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich – rzymskokatolicka parafia położona w dekanacie siemianowickim, w Siemianowicach Śl. przy ul. Powstańców 2.

Wieś Siemianowice powstała najprawdopodobniej w wieku XII, bądź XIII. Pierwsze wzmianki źródłowe pochodzą z 1515 roku. W organizacji kościelnej należały pierwotnie do Czeladzi, w diecezji krakowskiej. Po wcieleniu dekanatu bytomskiego diecezji wrocławskiej, Siemianowice dostały się do parafii w Michałkowicach. Właściciel miasta, hrabia z rodu Henckel von Donnersmarck, ufundował kaplicę w swoim zamku, w 1830 roku. W 1834 roku administrator parafii michałkowickiej otrzymał pozwolenie na odprawianie tam mszy św.

Powstanie parafii i budowa kościoła

Wzrost ludności w Siemianowicach spowodował decyzję o budowie kościoła. Zezwolenie uzyskano od biskupa wrocławskiego w 1866 roku, a 1867 roku wbudowano kamień węgielny. 28 listopada tymczasowy kościół poświęcił dziekan Pressfreund. Pierwszym duszpasterzem nowej lokali, był ks. Hugon Stabik, bratanek proboszcza z Michałkowic ks. Antoniego Stabika. Należało do niej 9000 parafian. 1 kwietnia 1873 Siemianowice uzyskały status parafii. Pierwszym proboszczem został ks. Hugon Stabik.

23 września 1884 roku odbyło się poświęcenie kościoła pod wezwaniem Tajemnicy Podwyższenia Krzyża, przez biskupa Hermanna Gleicha z Wrocławia. Koszty budowy wyniosły 300 000 ówczesnych marek niemieckich. Kościół zbudowany został w stylu neogotyckim. Ma 32 m wysokości, 29,20 m długości i 54,05 m wysokości. Na początku posiadał trzy ołtarze: św. Józefa i św. Barbary, później dobudowano ołtarz św. Krzyża, Matki Boskiej i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Organy skonstruowała firma Schlag ze Świdnicy. Droga krzyżowa i obrazy do głównego ołtarza namalował artysta z Wrocławia, Fahnroth. Bardzo kunsztowna ambona była wzorowana na kazalnicy z kościoła św. Trójcy w Bytomiu również była dziełem architekta Schmidta z Wiednia i rzeźbiarza Lusta z Wrocławia. Dzwony wykonała, znana wówczas, firma ludwisarska A. Geittner Söhne z Wrocławia. Zostały one jednak zarekwirowane w 1917 roku przez wojsko, dlatego w 1922 roku proboszcz Kunze zamówił w tej samej firmie nowe dzwony.

Parafia współcześnie

Obecnie parafia liczy 12250 mieszkańców. Na jej terenie znajdują się kaplice, w tym także szpitalne, oraz zgromadzenie sióstr Boromeuszek, które przybyły do miasta w 1883 roku. Parafia ma swoją gazetkę - „Krzyżyk”, którą zaczęto wydawać w 1934 roku, pierwotnie pod nazwą „Wiadomości Parafialne Kościoła św. Krzyża Siemianowice Śl.”. Jak dotąd z parafii wyszło 71 księży. Przy parafii działają grupy, ruchy i stowarzyszenia katolickie, takie jak: Dzieci Maryi, Ministranci, Schola, Oaza Młodzieżowa, Duszpasterstwo Akademickie, Roboczo - modlitewna wspólnota mężczyzn, Katecheza dla dorosłych, Katolicka Odnowa w Duchu Świętym, Franciszkański Zakon Świeckich, Koło przyjaciół "Radia Maryja", Parafialny zespół charytatywny, Chór parafialny, Oaza Rodzin.

Bibliografia

  • Antoni Halor, Kościół Krzyża Świętego w Siemianowicach. Monografia rocznicowa, Siemianowice 2006.
  • Augustyn Koźlik, Kościół Św. Krzyża w Siemianowicach Śl. (1884 – 1934), brw.
  • Katalog Archidiecezji Katowickiej 2005, tom II, Katowice 2005.

Kościół Świętego Krzyża - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.