Kościół św. Michała Archanioła w Michałkowicach

0

Parafia św. Michała Archanioła w Michałkowicach - katolicka parafia w dekanacie siemianowickim. Została utworzona w XIII wieku. Z tej parafii pochodzi biskup Czesław Domin.

Czytaj dalej

Parafia św. Michała Archanioła w Michałkowicach - katolicka parafia w dekanacie siemianowickim. Została utworzona w XIII wieku. Z tej parafii pochodzi biskup Czesław Domin.

Historia

Parafia św. Michała Archanioła powstała według przypuszczeń w latach 1290-1310 na terenie wsi Michałkowice i jest jedną z najstarszych parafii w Kasztelanii Bytomskiej. Pierwsze potwierdzone wzmianki o parafii odnotowane w kolektoriach świętopietrza i dziesięcinach papieskich pochodzą z lat: 1325, 1328 i okresu między 1336 a 1357. Według dokumentów kolektora papieskiego Andrzeja z Verolo w 1326, wieś Michałkowice i budynek kościoła zostały opuszczone. W źródłach z lat 1363 - 1374 budynek kościoła uległ prawdopodobnie zniszczeniu. 14 lutego 1402 roku powstał nowy drewniany kościół ufundowany przez Macieja Wrochlika z Bytkowa. Ważną datą w historii parafii było powstanie pierwszej w okolicy przykościelnej szkoły w 1421. Najstarszy opis kościoła pochodzi z roku 1598 i został sporządzony przez ks. Krzysztofa Kazimierskiego. Wokół ówczesnego kościoła znajdowały się zabudowania gospodarcze, ogrody i plebania. W 1786 roku rozpoczęto rozbiórkę starego budynku kościoła i budowę nowego murowanego w stylu późnobarokowym. Patronami budowy byli: Antonii Rheinbaben, Lazarus Henckel von Donnersmarck, Johann Nepomucen von Kloch, Józef Mikusz i ks. proboszcz Wojciech Pawlikowski. 21 października 1787 poświęcono nowy kościół. Był on skromny na planie czworoboku i mieścił jedynie 600 osób. W 1829 roku dobudowano wieżę, a 1858 boczne skrzydła, kryptę i kaplicę. Dzięki przebudową świątynia mieściła ponad dwa razy więcej wiernych. Mimo to, kościół z biegiem lat stawał się zbyt mały dla zwiększającej się ilości mieszkańców okolicznych terenów, co było spowodowane rozwojem przemysłu. Budowę nowej fary rozpoczęto 1 października 1902 według projektu wybitnego architekta Ludwiga Schneidera. Kamień węgielny poświęcono 26 kwietnia 1903. Kosztującą około 200 tysięcy marek budowę ukończono w 1904 roku. Postawiona wówczas świątynia istnieje dotychczas. 2 czerwca 1910 roku kardynał wybudowano plebanię i szpital dla starców "Maximilianeum", czyli obecny Dom Pomocy Społecznej i CARITAS. W 1926 na zlecenie ks. Brandysa malarz Kowalewski z Katowic odnowił kościelną polichromię. Ustawiono wówczas ołtarz św. Rodziny oraz figury św. Józefa, św. Franciszka z Asyżu, św. Antoniego, Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej i krucyfiks, który był dziełem rzeźbiarza Folka z Pawłowic. W 1973 roku świątynia otrzymała wystrój, zgodny z wymogami Soboru Watykańskiego zaprojektowanego przez inż. arch. Krystiana Laskego z Katowic. Zdecydowano się na zniszczenie wspaniałej polichromii i malowideł. Ołtarz został przesunięty bliżej na przód, a metalowa płaskorzeźba św. Michała Archanioła na tle betonowych słupów stała się głównym elem. Przez ostatnie kilkanaście lat kościół przechodził szereg remontów i restauracji. Zamontowano ogrzewanie podłogowe i kanalizację, wymieniona cały dach wraz z remontem wieży, położona nową granitową posadzkę i przemalowano wnętrze.


Kościół św. Michała Archanioła w Michałkowicach - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.