Gmina Stężyca - Jeziora

Kamionka (kaszb. Jezoro Kamionka) - jezioro rynnowe w Polsce położone w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Stężyca na obszarze Pojezierza Kaszubskiego, między miejscowościami Stare Czaple i Nowe Czaple. Ogólna powierzchnia: 17,5 ha
Jezioro Raduńskie Górne (kszb. Jezoro Reduńsczé Górné) – jezioro rynnowe na Pojezierzu Kaszubskim w powiecie kartuskim (województwo pomorskie). Jezioro znajduje się w najatrakcyjniejszej krajobrazowo części Kaszubskiego Parku Krajobrazowego zwanej Szwajcarią Kaszubską.
Jezioro Dąbrowskie (kaszb. Jezoro Dąbrowsczé) - jezioro rynnowe położone na Pojezierzu Kaszubskim (powiat kartuski, województwo pomorskie). Jezioro Dąbrowskie znajduje się w atrakcyjnej części obszaru Kaszubskiego Parku Krajobrazowego zwanego Szwajcarią Kaszubską.
Boruckie Jezioro (kasz. Jezoro Bòrëcczé) – jezioro w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca, leżące na terenie Pojezierza Kaszubskiego. Jest to jezioro wytopiskowe położone przy drodze wojewódzkiej nr 228, na zachód od Bramy Kaszubskiej na skraju Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
Lubowisko (kaszb. Jezoro Lubòwiskò) - jezioro rynnowe położone na Pojezierzu Kaszubskim (powiat kartuski, województwo pomorskie). Położone jest w atrakcyjnej części obszaru Kaszubskiego Parku Krajobrazowego zwanego Szwajcarią Kaszubską.
Kniewo (kaszb. Jezoro Kniewò) – śródleśne jezioro rynnowe w Polsce położone w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Stężyca na obszarze Pojezierza Kaszubskiego i na południowym skraju Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, otoczone wzniesieniami morenowymi Wzgórz Szymbarskich.
Sołeckie Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca, między miejscowościami Nowe Czaple i Teklowo, leżące na terenie Pojezierza Bytowskiego.
Bukrzyno Małe (kszb. Jezoro Môłé Bùkrzëno) - śródleśne jezioro rynnowe w Polsce położone w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Stężyca na obszarze Pojezierza Kaszubskiego, między miejscowościami Stare Czaple, Przewóz i Czapielski Młyn. Ogólna powierzchnia: 17,8 ha
Żuromino (kaszb. Jezoro Żëromińsczé) – jezioro wytopiskowe w Polsce położone w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Stężyca na obszarze Pojezierza Kaszubskiego, na północ od Żuromina na skraju Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Ogólna powierzchnia: 10,19 ha
Jezioro Stężyckie (kaszb. Stãżecczé Jezoro) - jezioro rynnowe położone na Pojezierzu Kaszubskim (powiat kartuski, województwo pomorskie) na wysokości 163 m n.p.m., o powierzchni 62 ha, długości 2 km, szerokości do 500 m oraz głebokości maksymalnej 12 m.
Nierzostowo (kaszb. Jezoro Nierzostowò) – jezioro stanowi jedną z zachodnich zatok jeziora Raduńskiego Dolnego na obszarze Pojezierzu Kaszubskim w powiecie kartuskim (województwo pomorskie).
Glinno - przepływowe jezioro wytopiskowe w Polsce położone w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Stężyca na obszarze Pojezierza Kaszubskiego, między miejscowościami Borucino i Kamienica Szlachecka. Ogólna powierzchnia: 8,68 ha
Jezioro Łączyńskie (kaszb. Łãczënscze Jezoro) – jezioro stanowi jedną z zachodnich zatok jeziora Raduńskiego Dolnego na obszarze Pojezierza Kaszubskiego w powiecie kartuskim (województwo pomorskie).
Jezioro Patulskie (Potulskie) (kaszb. Jezoro Pòtulsczé) – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim w powiecie kartuskim (województwo pomorskie). Jezioro Patulskie położone jest w najatrakcyjniejszej części Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w pobliżu podnóża Wieżycy.