Gmina Łomianki

0

Gmina Łomianki - gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim.

Warto zobaczyć

Atomowa Kwatera Dowodzenia to opuszczony obiekt wojskowy, zlokalizowany w Puszczy Kampinoskiej na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w Laskach w rejonie Dąbrowy Leśnej, w sąsiedztwie wydmy Łuże. Obiekt ten, niedokończony, służyć miał jako stanowisko dowodzenia na wypadek wojny atomowej.
Łomianki, Warszawska 121
Parafia św. Małgorzaty DM w Łomiankach – parafia rzymskokatolicka w Łomiankach, obsługiwana przez księży diecezjalnych. Parafia została erygowana w 1461. Obecny kościół parafialny pochodzi z lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Mieści się przy ulicy Warszawskiej, w dzielnicy Łomianki Centralne.
Jezioro Dziekanowskie – jezioro położone w Kotlinie Warszawskiej, w starorzeczu Wisły, (powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie) w odległości 2 km od Dziekanowa Leśnego częściowo na obszarze sołectwa Dziekanów Nowy.
Jezioro Kiełpińskie - jezioro położone w Kotlinie Warszawskiej, w starorzeczu Wisły, (powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie) w odległości 2 km od Łomianek.
Jezioro Fabryczne – jezioro położone w Kotlinie Warszawskiej, w starorzeczu Wisły, (powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie) w odległości 1,5 km od centrum Łomianek.
Jezioro Pawłowskie - jezioro położone w Kotlinie Warszawskiej, w starorzeczu Wisły, (powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie) w odległości 1 km na północ od centrum Łomianek.
Rezerwat Przyrody Jezioro Kiełpińskie - rezerwat przyrody utworzony w 1988 r. na terenie gminy Łomianki. W skład rezerwatu wchodzi starorzecze Wisły, zwane Jeziorem Kiełpińskim oraz łąki, pastwiska i grunty orne pasa przybrzeżnego o szerokości 50m.