Gmina Gaworzyce - Architektura

Pałac w Dalkowie – wybudowany w XVIII w. w Dalkowie.
Pałac w Gaworzycach – wybudowany w XVII w. w Gaworzycach.
Pałac w Kłobuczynie – wybudowany w XVIII w. w Kłobuczynie.
Pałac w Śremiu – wybudowany w 1820 r. w Śremiu.
Pałac w Witanowicach – wybudowany pod koniec XVIII w. w Witanowicach.