Gmina Grębocice - Architektura

Sanktuarium Maryjne w Grodowcu - pielgrzymkowy zespół kościelny w Grodowcu należy do najważniejszych tego typu obiektów w granicach diecezji zielonogórsko–gorzowskiej.
Pałac w Świninie – wybudowany w XVIII w.
Pałac w Dużej Wólce – wybudowany w 1570 r. w Dużej Wólce.
Pałac w Obiszowie – wybudowany na początku XX w. w Obiszowie.
Pałac w Krzydłowicach – wybudowany w XVIII w. w Krzydłowicach.
Pałac w Grodziszczu – wybudowany w XVI w. w Grodziszczu.
Pałac w Grębocicach – wybudowany na początku XVII w. w Grębocicach.
Pałac w Czerńczycach – wybudowany w Czerńczycach.