Gmina Gaworzyce - Domy

Pałac w Kłobuczynie – wybudowany w XVIII w. w Kłobuczynie.