Gmina Gaworzyce - Ruiny

Pałac w Śremiu – wybudowany w 1820 r. w Śremiu.