Powiat lubiński - Ruiny

Pałac w Chróstniku – został zbudowany w miejscu istniejącego tam w XIV wieku zamku. Wybudowali go ówcześni właściciele – rodzina Brzuchaczy. Zamek został przebudowany w latach 1723-1728 według projektu architekta Martina Frantza.
Pałac w Siedlcach – ruiny barokowego pałacu w Siedlcach w Polsce w województwie dolnośląskim, w powiecie lubińskim, w gminie Lubin.
Pałac w Orsku – wybudowany w XVII w. w Orsku.
Pałac w Zaborowie – wybudowany w XVIII w. w Zaborowie.
Pałac w Składowicach – wybudowany w XVII w. w Składowicach.
Pałac w Dziesławiu – wybudowany w XVIII w. w Dziesławiu.
Kościół pw. św. Michała Archanioła w Górzynie – kamienno-ceglana świątynia pochodząca z ok. XV wieku, przebudowana w XIX wieku. Znajduje się w Górzynie w województwie dolnośląskim, w powiecie lubińskim, w gminie Rudna. Kościół podlega rzymskokatolickiej parafii św. Michała Archanioła w Olszanach.
Pałac w Starej Rudnej – wybudowany w XVII w. w Starej Rudnej.
Pałac w Dziewinie – wybudowany w latach 1558-1566 w Dziewinie.
Pałac w Dłużycach - wybudowany w XVII w. w Dłużycach.
Pałac w Raszowej – wybudowany w 1688 r. w Raszowej.