Gmina Gaworzyce - Plebanie

Pałac w Kłobuczynie – wybudowany w XVIII w. w Kłobuczynie.