Gdańsk - Gmachy

Gdańsk, Długi Targ 44
Dwór Artusa (niem. Artushof) – gmach usytuowany w centrum Gdańska, przy Długim Targu 44, dawniej miejsce spotkań kupców, ośrodek życia towarzyskiego, później giełda, obecnie oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
Gdańsk, Wały Jagiellońskie 1
Nowy Ratusz w Gdańsku – neorenesansowy reprezentacyjny pałacyk wzniesiony w latach 1898–1901 przy ówczesnej ulicy Elizabethwall (obecnie Wały Jagiellońskie 1), obecnie siedziba Rady Miasta Gdańska, pełniąca również funkcję reprezentacyjną – udzielane są tu śluby.
Biblioteka Gdańska PAN – biblioteka w Gdańsku. Mieści się w zabytkowym gmachu zbudowanym w latach 1902-1904.
Gdańsk, Targ Węglowy 27
Dwór Bractwa św. Jerzego – budynek w Gdańsku przy Targu Węglowym 27, wybudowany w latach 1487–1494 przez Jana Glothaua jako siedziba konfraterni patrycjatu Głównego Miasta Gdańska.
Gdańsk, Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2
Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku – urząd Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, w latach 1920-1939.
Dom Dobroczynności (niem. Spend- und Waisenhaus) – zabytkowy budynek w Gdańsku. Mieści się na Starym Mieście przy ul. Sierocej.
Gdańsk, Długi Targ 43
Nowy Dom Ławy (Sień Gdańska) – zabytkowy budynek dawnego sądu w Gdańsku. Mieści się przy Długim Targu.
Gdańsk, Dyrekcyjna 2-4
Dyrekcja Kolei w Gdańsku – terytorialny organ zarządzania koleją, z siedzibą w Gdańsku. Mieści się w zabytkowym gmachu przy ul. Dyrekcyjnej 2-4 w Gdańsku.
Gdańsk, Mariacka 26
Dom Towarzystwa Przyrodniczego, Dom Przyrodników – jedna z najbardziej okazałych kamienic Gdańska, w latach 1846-1936 siedziba Towarzystwa Przyrodniczego, od 1958 r. siedziba Muzeum Archeologicznego.
Gdańsk, Gabriela Narutowicza 11/12
Gmach główny Politechniki Gdańskiej – zabytkowy budynek w Gdańsku. Mieści się we Wrzeszczu przy ul. Narutowicza.