Budynek Biblioteki Miejskiej

0

Biblioteka Gdańska PAN – biblioteka w Gdańsku. Mieści się w zabytkowym gmachu zbudowanym w latach 1902-1904.

Czytaj dalej

Biblioteka Gdańska PAN – biblioteka w Gdańsku. Mieści się w zabytkowym gmachu zbudowanym w latach 1902-1904.

Historia

Powstała w 1596 jako "Biblioteka Rady Miejskiej" Gdańska (Bibliotheca Senatus Gedanensis), na bazie podarowanego pięć lat wcześniej, przez włoskiego humanistę Jana Bernarda Bonifacio, księgozbioru. Dar został wzbogacony o zbiory ówczesnych gdańskich teologów i prawników do objętości ponad 4000 woluminów.

Na początku XIX wieku zbiory biblioteki obejmowały ponad 26 000 woluminów. W 1879 biblioteka wzbogaciła się o księgozbiór Jana Uphagena, zaś w latach 1880, 1893 i 1898 o zbiory przyrodnika Franciszka Mengego, Augusta Bertlinga (liczne polonika) i Zachodniopruskiego Towarzystwa Historycznego (Westpreussischer Geschichtsverein).

W 1899 wielkość księgozbioru wynosiła 111 000 tomów.

Niemcy podczas II wojny światowej najcenniejsze inkunabuły, rękopisy i stare druki wywieźli poza bibliotekę. W wyniku akcji rewindykacyjnej po wojnie pracownicy biblioteki odzyskali około 80 000 wartościowych woluminów. Dodatkowo zbiory zostały powiększone m.in. o księgozbiory Polonii Gdańskiej i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W 1955 biblioteka została przyłączona do struktur naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Pod koniec 2005 w zbiorach BG PAN znajdowało się prawie 800 000 woluminów książek.

Księgozbiór

Zbiory

 • Druki zwarte XIX-XXI wiek – 551 113 woluminów
 • Czasopisma XIX-XXI wiek – 7 131 tytułów
 • Eksponaty muzealne – 54 pozycje inwentarzowe
 • Mikrofilmy – 5021 pozycji inwentarzowych

Dział zbiorów specjalnych

 • Dokumenty życia społecznego – 27 007 pozycji inwentarzowych
 • Ekslibrisy wraz z albumami ekslibrysów – 12 680 woluminów
 • Fotografie – 27 555 pozycji inwentarzowych
 • Inkunabuły – 663 woluminów
 • Kartografia – 9 872 woluminów
 • Numizmaty – 3 450 pozycji inwentarzowych
 • Rękopisy - 8 215 pozycji
 • Stare druki – 55 117 woluminów
 • Grafika i malarstwo – 7 930 pozycji inwentarzowych
 • Dokumenty wtórne i informatyczne (Reprodukcje starych druków i rękopisów) – 116 obiektów

Siedziba

Przy ul. Wałowej w Gdańsku na Starym Mieście


Budynek Biblioteki Miejskiej - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.