Lubuskie - Gmachy

Strony

Zielona Góra, Plac Powstańców Wielkopolskich 10
Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda – państwowa instytucja kulturalna o statusie filharmonii narodowej , działająca w Zielonej Górze, która została założona w 1974 w oparciu o Zielonogórską Orkiestrę Symfoniczną, działającą od 1956 roku.
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 15
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – gromadzi i chroni materialne i duchowe dziedzictwo kulturowe ziem nad środkową Odrą, którym po II wojnie światowej nadano historyczną nazwę „Ziemia Lubuska”.
Filharmonia Gorzowska – miejska instytucja kultury. Jej gmach położony jest w centrum Gorzowa Wielkopolskiego, w pobliżu osiedla Dolinki. Dyrektorem naczelnym obecnie jest Małgorzata Pera. Do imprez cyklicznych organizowanych przez Filharmonię należy cykl niedzielnych koncertów familijnych.
Słubice, Wojska Polskiego 1
Budynek szkoły przy ul. Wojska Polskiego 1 w Słubicach – historyczny budynek w centrum Słubic, będący przykładem pruskiego budownictwa użyteczności publicznej przełomu XIX i XX wieku i od początku swojego istnienia służącym jako szkoła dla miejscowej młodzieży.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim - biblioteka w Gorzowie Wielkopolskim. Została założona w 1946 r. jako Powiatowa Biblioteka Publiczna, z której następnie wyewoluowały wszystkie gorzowskie biblioteki publiczne.
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 3/5
Telefon: +48 68 452 72 72
Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego znajduje się w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5, w pobliżu jej skrzyżowania z ul. Kupiecką.
II Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp. jest jednym z najstarszych w mieście. Powstało w roku 1950, początkowo posiadało nr XIX (dziewiętnaste liceum w ówczesnym województwie gorzowskim), dopiero później przemianowano je na obecną nazwę.
Sulechów, Aleja Niepodległości 9
Słońsk, Władysława Sikorskiego 15

Strony