Gdańsk - Muzea

Gdańsk, Oliwa, Cystersów 18
Pałac Opatów – zabytkowy pałac w Gdańsku Oliwie.
Gdańsk, Św. Trójcy
Kościół Świętej Trójcy w Gdańsku – późnogotycka świątynia wzniesiona dla osadzonych w 1419 Franciszkanów na terenie Starego Przedmieścia (Lastadii), południowej części historycznego Gdańska. Kościół stanowi część dawnego zespołu klasztornego Braci Mniejszych, w którego skład wchodzą kaplica Św.
Gdańsk, Długi Targ 44
Dwór Artusa (niem. Artushof) – gmach usytuowany w centrum Gdańska, przy Długim Targu 44, dawniej miejsce spotkań kupców, ośrodek życia towarzyskiego, później giełda, obecnie oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
Gdańsk, Szeroka 67/68
Żuraw (niem. Krantor) – zabytkowydźwig portowy Gdańska, usadowiony pomiędzy pylonami Bramy Szerokiej nad Motławą. Jest jedną z filii Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Gdańsk, Długa 12
Dom Uphagena – powstał w latach 70. i 80. XVIII wieku jako siedziba rajcy gdańskiego Jana Uphagena. Jest to kamienica gdańska, która zachowała swój pierwotny charakter. Stało się tak dzięki zapisowi Uphagena, który zabronił swym spadkobiercom zmian w wystroju domu.
Gdańsk, Ołowianka 9/13
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku – narodowa instytucja kultury, muzeum przyjmujące za swoje posłannictwo ochronę dziedzictwa nautologicznego, poprzez gromadzenie i zabezpieczanie zabytków związanych z żeglugą, szkutnictwem, okrętownictwem, rybołówstwem oraz upowszechniające wiedzę o nich, a także o
Gdańsk, Toruńska 1
Muzeum Narodowe w Gdańsku – wielooddziałowa instytucja kultury, powstała w 1972.
Gdańsk, Toruńska 1
Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku – mieści się w głównym gmachu muzeum, tj. w dawnym franciszkańskim klasztorze z XV wieku. Jego kolekcję zapoczątkowały XIX-wieczne zbiory dwóch muzeów gdańskich: Stadtmuseum i Kunsgewerbemuseum.
Gdańsk, pl. Solidarności 1
Sala BHP – zabytkowy budynek w Gdańsku na terenie Stoczni Gdańskiej, miejsce podpisania porozumień sierpniowych w 1980 roku.
Gdańsk, Targ Węglowy 26
Muzeum Bursztynu w Gdańsku – muzeum rzemiosła w Gdańsku, założone w 2000, oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska; dokumentuje historię bursztyniarstwa w Polsce. Muzeum zostało otwarte 28 czerwca 2006, mieści się w Wieży Więziennej w Gdańsku, przy Drodze Królewskiej.
Gdańsk, Długa 46/47
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – do 2000 r. istniejące pod nazwą Muzeum Historii Miasta Gdańska. Instytucja gromadząca zbiory dokumentujące historię Gdańska od średniowiecza do XX wieku.
Gdańsk, Chmielna 53
Błękitny Baranek (niem. Blaue Lamm), zwany również Wisłoujście (niem. Weichselmünde) – zabytkowy, siedmiopiętrowy spichlerz w Gdańsku, znajdujący się na Wyspie Spichrzów przy ul. Chmielnej 53. Jest jedynym spichlerzem na Wyspie Spichrzów, który dobrze przetrwał zniszczenia II wojny światowej.
Gdańsk, Jana Bażyńskiego 6
Muzeum Kryminalistyki – muzeum w Gdańsku, mieści się przy ul. Bażyńskiego 6 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jedyna w Polsce placówka tego rodzaju.
Gdańsk, Długa 81/83
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (w trakcie tworzenia) – mieści się przy ul. Długiej 81/83 w Gdańsku.
Gdańsk, Bytowska
Zabytkowa Kuźnia Wodna w Oliwie – jest zabytkiem techniki, od 1978 r. oddziałem Muzeum Techniki w Warszawie.
Gdańsk, Mariacka 25/26
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – placówka muzealna, utworzona w 1953 jako dział Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. W czerwcu 1958, po uzyskaniu własnej siedziby, przekształcona została w Oddział Archeologiczny. Od 1 stycznia 1962 funkcjonuje jako samodzielne muzeum.
Gdańsk, Cystersów 19
Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku – placówka muzealna mieszcząca się w zabytkowym Spichlerzu Opackim z początków XVIII wieku.