Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

0

Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku – mieści się w głównym gmachu muzeum, tj. w dawnym franciszkańskim klasztorze z XV wieku. Jego kolekcję zapoczątkowały XIX-wieczne zbiory dwóch muzeów gdańskich: Stadtmuseum i Kunsgewerbemuseum. Na przestrzeni lat wzbogaciła się ona o kolejne dary osób prywatnych i zakupy państwowe. Zaowocowało to stworzeniem cennych galerii. Obecnie w Oddziale można zwiedzać ekspozycje stałe:

  • ceramika europejska
  • plastyka średniowieczna XIII-XVI wieku
  • Skarby patrycjuszy - dawne gdańskie złotnictwo (XV-XIX w.)
  • galeria malarstwa flamandzkiego i holenderskiego XV-XVIII wieku
  • galeria malarstwa gdańskiego XVI-XX wieku

Najcenniejszym eksponatem Oddziału Sztuki Dawnej jest Sąd Ostateczny Hansa Memlinga z 1471 roku.

Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku - to miejsce nie ma jeszcze przewodnika, a jego lokalizacja jest niepotwierdzona. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik i/lub wskazać lokalizację tego miejsca.