Dwór w Dzikowcu

0

Dwór w Dzikowcu – wybudowany w drugiej połowie XVII w. w Dzikowcu. Dwór wraz z oficyną i zabudowaniami gospodarczymi należy do zespołu dworskiego.

Dwór położony jest w Dzikowcu – wsi w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Nowa Ruda.

Czytaj dalej

Dwór w Dzikowcu – wybudowany w drugiej połowie XVII w. w Dzikowcu. Dwór wraz z oficyną i zabudowaniami gospodarczymi należy do zespołu dworskiego.

Dwór położony jest w Dzikowcu – wsi w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Nowa Ruda.

Opis

Dwór został zbudowany w stylu barokowym w drugiej połowie XVII wieku. W XIX wieku przebudowany został w stylu neorenesansowym. Został wzniesiony jako prepozytura klasztorna Jezuitów z Kłodzka i stanowi jeden z cenniejszych zabytków architektury dworskiej tego okresu na Śląsku.

Jest to budynek na planie prostokąta, jednopiętrowy, zwieńczony czterospadowym dachem. Został rozbudowany o ryzalit z prostokątną wystawką zwieńczoną trójkątnym naczółkiem ze spływami. We wnętrzu zachowały się sklepienia kolebkowe, kolebkowe z lunetami i krzyżowe. Mimo częściowego zrujnowania, nadal pełni rolę budynku mieszkalnego.

Obok rezydencji dworskiej zachował się spichlerz z XVII/XVIII w., przebudowany na oficynę mieszkalną. Wyróżnia się elewacjami szczytowymi z trójkątnymi naczółkami i spływami wolutowymi.

W otoczeniu budowli istnieją również relikty parku, urządzonego w miejscu dawnych ogrodów, z dominującym drzewostanem rodzimym – klony i lipy drobnolistne.

Budynki dworskie razem z działką o powierzchni prawie 7 ha obecnie sprzedaje Agencja Nieruchomości Rolnych (2016).


Dwór w Dzikowcu - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.