Chełm - Atrakcje

Strony

Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – zbudowany jako chełmska katedra unicka, obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny. Powstała w połowie XVIII wieku. Budynek o cechach późnobarokowych, typu bazylikowego.
Chełm, Pocztowa 50
Pałac Kretzschmarów w Chełmie - secesyjno-eklektyczna murowana kamienica powstała w latach 1895–1896, według projektu A. Sokołowa, zlokalizowana przy ul. Pocztowej 50. Jej nazwa pochodzi od nazwiska jej pierwszego właściciela (Wilhelma Kretzschmara). Obecnie znajduje się w niej Pałac Ślubów.
Wieża w Chełmie-Bieławinie – ruiny średniowiecznej wieży na terenie dawnej wsi Bieławin, obecnie dzielnicy Chełma w województwie lubelskim.
Wysoka Górka - wczesnośredniowieczne grodzisko znajdujące się na Górze Zamkowej, stanowiącej centralne wzniesienie w obrębie miasta Chełma, później zamek kniazia Daniela Halickiego, księcia halicko-wołyńskiego, zbudowany w XIII wieku. Od średniowiecza (XII-XVI wiek) miejsce kultu chrześcijańskiego.
Chełm, Lubelska 55
Telefon: +48 82 5655640
Kościół Rozesłania św. Apostołów w Chełmie – kościół parafialny w parafii rzymskokatolickiej pod tym samym wezwaniem, położony przy ul. Lubelskiej 55 w Chełmie. Zabytek klasy zero.
Chełm, Henryka Sienkiewicza 1
Cerkiew pod wezwaniem św. Jana Teologa w Chełmie – prawosławna cerkiew konkatedralna oraz parafialna. Należy do dekanatu Chełm diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Współcześnie (2012) jest to jedyna czynna cerkiew na terenie Chełma.
Cerkiew św. Mikołaja w Chełmie – unicka, a następnie prawosławna cerkiew przy unickim seminarium duchownym w Chełmie.
Kościół rektoralny Świętego Andrzeja Apostoła w Chełmie - kościół rektoralny w Chełmie należący do Franciszkanów reformatów.
Cmentarz wojenny w Chełmie – cmentarz znajdujący się na północnym stoku Góry Zamkowej w Chełmie, poniżej cmentarza prawosławnego, założony w 1915 r. Schodzi on tarasami ku ul. 1 Pułku Szwoleżerów. Jest to najstarszy cmentarz wojenny znajdujący się w Chełmie i w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
Góra Zamkowa, Górka, Góra Chełmska, Górka Katedralna – wzniesienie kredowe zlokalizowane w centrum Chełma będące najstarszą częścią miasta. Góra jest także źródłosłowiem nazwy miasta, gdyż w języku staropolskim wyraz chełm oznaczał wzgórze.
Brama Uściłuska, Uściługska Klasztorna, Bazyliańska, Zamkowa - brama zamkowa (później klasztorna) wchodząca w skład zespołu katedralnego na Górze Zamkowej w Chełmie. Jest to najstarsza budowla miasta. Jest ona jedynym zachowanym w całości obiektem będącym częścią dawnych obwarowań miejskich.
Chełm, Koszarowa 16
Kościół Świętego Kazimierza w Chełmie - rzymskokatolicki kościół parafialny i garnizonowy mieszczący się w Chełmie, przy ulicy Koszarowej.
Chełm, Mikołaja Kopernika 8
Mała Synagoga w Chełmie – synagoga znajdująca się w Chełmie, przy skrzyżowaniu ulicy Krzywej i Mikołaja Kopernika 8.
Pałac biskupów unickich - budynek wzniesiony w latach 1711-1730, wchodzący w skład zespołu katedralnego na Górze Zamkowej w Chełmie. Znajduje się on po południowej stronie katedry. Fundatorem jego był bp Józef Lewicki.
Klasztor bazylianów w Chełmie – budynek wzniesiony w latach 1640-1649, wchodzący w skład zespołu katedralnego na Górze Zamkowej w Chełmie. Znajduje się on po północnej stronie katedry, ustawiony jest równolegle do niej.
Podziemia kredowe w Chełmie – zabytkowa kopalnia kredy stanowiąca unikatową pozostałość górnictwa kredowego w Europie. Znajdujący się w niej wielopoziomowy kompleks korytarzy i komór powstał w wyniku wielowiekowej eksploatacji kredy piszącej, której złoża znajdują się pod powierzchnią miasta.

Strony