Zielona Góra - Szczyty

Wzgórze Zielonogórskie (niem. Grünbergshöhe) – wzgórze w obrębie miasta Zielona Góra o wysokości 203 m n.p.m. Znajduje się ono około 2 km na południowy wschód od centrum miasta na Wale Zielonogórskim.
Góra Tatrzańska – wzgórze o wysokości 198 m n.p.m. Znajduje się we Wzgórzach Piastowskich, Wale Zielonogórskim.