Synagoga w Sławkowie

0

Synagoga w Sławkowie – zbudowana w 1896 roku przy ulicy Kilińskiego 10. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę, następnie urządzili w niej magazyn. Po wojnie budynek synagogi przebudowano na miejski dom kultury.

Murowany z czerwonej cegły, jednopiętrowy i orientowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta. We wschodniej części znajdowała się główna sala modlitw, a w zachodniej przedsionek z kancelarią gminy nad którymi znajdował się babiniec.

Na ścianie synagogi umieszczono tablicę pamiątkową w dwóch językach, polskim i hebrajskim, informująca o pierwotnym przeznaczeniu budynku. Treść brzmi: "W budynku tym do czasu niemieckiej okupacji mieściła się synagoga Żydów Sławkowa".

Synagoga w Sławkowie - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.