Rezerwat Zakole Zakroczymskie

0

Rezerwat Przyrody Zakole Zakroczymskie - rezerwat przyrody utworzony w 1998 r. na gruntach:

  • wsi Sady w gminie Czosnów,
  • wsi Stare Grochale w gminie Leoncin,
  • miasta Zakroczym.

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków występujących na obszarze rzeki Wisły.

Rezerwat Zakole Zakroczymskie - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.