Rezerwat Stawy Raszyńskie

0

Rezerwat Stawy Raszyńskie – ornitologiczny rezerwat przyrody położony w gminie Raszyn (powiat pruszkowski, województwo mazowieckie). Jest rezerwatem faunistycznym stanowiącym bogaty ekosystem dla ptactwa wodnego oraz błotnego.

Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 roku (M.P. z 1978 r. Nr 4, poz. 20) na powierzchni 110 ha.

Czytaj dalej

Rezerwat Stawy Raszyńskie – ornitologiczny rezerwat przyrody położony w gminie Raszyn (powiat pruszkowski, województwo mazowieckie). Jest rezerwatem faunistycznym stanowiącym bogaty ekosystem dla ptactwa wodnego oraz błotnego.

Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 roku (M.P. z 1978 r. Nr 4, poz. 20) na powierzchni 110 ha.

Położenie

Rezerwat położony jest po obu stronach alei Krakowskiej, pomiędzy Raszynem a Jankami w środkowej części zlewni rzeki Raszynki. Od zachodu graniczy z wsią Puchały, a od wschodu z Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, który to administruje tym terenem.

Flora

Groble porośnięte są olszami, klonami i wiązami. Stawy okala zwarty szuwar pałki, manny mielec, turzyc i trzcin.

Fauna

W obrębie rezerwatu znajdują się stawy rybne stanowiące lęgowiska i żerowiska ok. 100 gatunków ptaków błotnych (dodatkowe 50 gatunków pojawia się tu w okresie przelotów). Są to m.in.:

 • brodziec piskliwy
 • brodziec samotny
 • brodziec śniady
 • kwokacz
 • błotniak stawowy
 • gęgawa
 • łabędź niemy
 • łabędź krzykliwy
 • łyska
 • perkoz dwuczuby
 • perkoz rdzawoszyi
 • zausznik
 • perkozek
 • kormoran czarny
 • krwawodziób
 • kaczka krzyżówka
 • krakwa
 • głowienka
 • czernica
 • hełmiatka
 • cyranka
 • cyraneczka
 • płaskonos
 • kokoszka
 • czapla siwa
 • czapla biała
 • czajka
 • mewa śmieszka
 • mewa siodłata
 • mewa białogłowa
 • mewa czarnogłowa
 • mewa pospolita
 • mewa srebrzysta
 • rokitniczka
 • rybitwa rzeczna
 • rycyk
 • sieweczka rzeczna
 • słowik szary
 • trzciniak
 • zimorodek

Późną jesienią, zimą i wiosną nad stawami można zaobserwować inne gatunki, w tym wiele takich, które wpisano do Polskiej Czerwonej Księgi Ginących Kręgowców. Są to m.in.:

 • batalion – gatunek bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożony
 • rożeniec – gatunek bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożony
 • rybołów – gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie
 • świstun – gatunek skrajnie zagrożony
 • sieweczka obrożna – gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie
 • sokół wędrowny – gatunek skrajnie zagrożony
 • łęczak – gatunek skrajnie zagrożony

Na dzielących stawy groblach występują m.in. kuny, lisy, zające i piżmaki.

Linki zewnętrzne

 • Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego do 2025 roku – dokument zawierający obszerne informacje o rezerwacie.

Rezerwat Stawy Raszyńskie - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.