Rezerwat Krępiec

0

Rezerwat przyrody Krępiec - rezerwat przyrody krajobrazowy, częściowy, o powierzchni 273, 65 ha, utworzony w 1994 roku. Położony jest we wschodniej części Puszczy Kozienickiej. Obszar leży w zarządzie Lasów Państwowych (Obręb Garbatka, Leśnictwo Molendy, Nadleśnictwo Zwoleń) na obszarze gminy Garbatka-Letnisko. Na jego terenie znajdują się gajówka i leśniczówka Krępiec – obie mające status części miejscowości Molendy.

W czasie powoływania powierzchnię rezerwatu określono jako 278,96 ha, jednak w 2011 r. wyłączono z niego 4 działki, a nowo obliczona powierzchnia wyniosła wówczas 273,65 ha.

Rezerwat utworzono w celu zachowania w stanie możliwie jak najmniej zmienionym urozmaiconego krajobrazu fragmentu Puszczy Kozienickiej z dużą ilością starych drzewostanów bogatym składzie gatunkowym (300-letnie dęby, 100-letnie klony, 60-letnie sosny). Na skarpach potoków Krypianka i Krępiec, których względna różnica wysokości terenu dochodzi do kilkunastu metrów, występuje ciekawa roślinność. Spotkać tu można paprotkę zwyczajną, bluszcz pospolity oraz turzycę odległokłosą.

W Garbatce-Letnisku na odcinku między górnym a dolnym zbiornikiem wodnym występuje przełom wydmowy rzeki Krypianki.

Czytaj dalej

Rezerwat przyrody Krępiec - rezerwat przyrody krajobrazowy, częściowy, o powierzchni 273, 65 ha, utworzony w 1994 roku. Położony jest we wschodniej części Puszczy Kozienickiej. Obszar leży w zarządzie Lasów Państwowych (Obręb Garbatka, Leśnictwo Molendy, Nadleśnictwo Zwoleń) na obszarze gminy Garbatka-Letnisko. Na jego terenie znajdują się gajówka i leśniczówka Krępiec – obie mające status części miejscowości Molendy.

W czasie powoływania powierzchnię rezerwatu określono jako 278,96 ha, jednak w 2011 r. wyłączono z niego 4 działki, a nowo obliczona powierzchnia wyniosła wówczas 273,65 ha.

Rezerwat utworzono w celu zachowania w stanie możliwie jak najmniej zmienionym urozmaiconego krajobrazu fragmentu Puszczy Kozienickiej z dużą ilością starych drzewostanów bogatym składzie gatunkowym (300-letnie dęby, 100-letnie klony, 60-letnie sosny). Na skarpach potoków Krypianka i Krępiec, których względna różnica wysokości terenu dochodzi do kilkunastu metrów, występuje ciekawa roślinność. Spotkać tu można paprotkę zwyczajną, bluszcz pospolity oraz turzycę odległokłosą.

W Garbatce-Letnisku na odcinku między górnym a dolnym zbiornikiem wodnym występuje przełom wydmowy rzeki Krypianki.

Turystyka

Przez rezerwat przechodzą szlaki turystyczne:

  • niebieski: Mniszew – Studzianki Pancerne - Kozienice - Krępiec – Czarnolas - Janowiec
  • zielony: Zwoleń – Pionki – Krępiec - Sieciechów - Dęblin - Kock

Kozienicki Park Krajobrazowy nadzoruje również przyrodniczo-krajobrazową ścieżkę dydaktyczną Krępiec znajdującą się na obszarze rezerwatu.

Powiązanie z innymi obszarami chronionymi

Rezerwat wchodzi w skład Kozienickiego Parku Krajobrazowego, a także dwóch typów obszarów Natura 2000: PLH140035 Puszcza Kozienicka i PLB140013 Ostoja Kozienicka.


Rezerwat Krępiec - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.