Rezerwat Gołuska Kępa

0

Rezerwat Przyrody Gołuska Kępa - rezerwat przyrody utworzony w 1971 r. na południe od miejscowości Gołuszyn, na terenie gminy Bieżuń w powiecie żuromińskim, na gruntach leśnictwa Krzeczanowo, nadleśnictwa Dwukoły.

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu liściastego o charakterze grądu i łęgu w dolinie rzeki Wkry.

Według lokalnej legendy teren rezerwatu zamieszkiwany był przed laty przez Juranda – jednego z bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza Krzyżacy.

Rezerwat Gołuska Kępa - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.