Gmina Lubowidz

0

Gmina Lubowidz - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskm.

Warto zobaczyć

Rezerwat przyrody Okalewo - rezerwat leśny na terenie gminy Skrwilno. Utworzony w celu ochrony wilgotnego boru mieszanego. Na terenie chronionym możemy wyróżnić między innymi ponaddwustuletnie sosny. W podszycie w naturalny sposób odnawia się świerk.
Lubowidz, Podświętna 2
Kościół świętego Andrzeja Apostoła w Lubowidzu – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu żuromińskiego diecezji płockiej.
Rezerwat torfowiskowy o powierzchni 182,35 ha. Obejmuje obszar lasu i torfowisko na terenie gminy Świedziebnia i Nadleśnictwa Skrwilno. Przedmiotem ochrony jest roślinność torfowiskowa z licznymi gatunkami chronionymi.