Radków

0

Radków (niem. Wünschelburg) – miasto w powiecie kłodzkim, położone u podnóża Szczelińców w Górach Stołowych.

Warto zobaczyć

Radków, Grunwaldzka 23
Kościół świętego Andrzeja Boboli – rzymskokatolicki kościół pomocniczy należący do parafii św. Doroty w Radkowie.
Radkowskie Skały – skalne formy w Górach Stołowych, w Sudetach Środkowych, w południowo-zachodniej Polsce. Położone są na południe od Radkowa na wysokości ok. 600 m n.p.m., w południowo-wschodniej części Gór Stołowych, na północno-zachodniej krawędzi ich środkowego piętra.
Ratusz w Radkowie - renesansowy budynek wzniesiony w roku 1545, w czasach późniejszych rozbudowywany. Obecnie jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Radków.
Kościół świętej Doroty – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Nowa Ruda-Słupiec diecezji świdnickiej.
Zalew Radkowski - sztuczny zbiornik położony w południowo-zachodniej Polsce około 2,0 km na południowy zachód od miasta Radków, u północnego podnóża Gór Stołowych, w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Radków.
Obszar ochrony ścisłej Wielkie Torfowisko Batorowskie (niem. See Wiesen) – obszar ochrony ścisłej na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych.