Powiat żuromiński - Przyroda

Rezerwat Przyrody Gołuska Kępa - rezerwat przyrody utworzony w 1971 r. na południe od miejscowości Gołuszyn, na terenie gminy Bieżuń w powiecie żuromińskim, na gruntach leśnictwa Krzeczanowo, nadleśnictwa Dwukoły.
Rezerwat przyrody Okalewo - rezerwat leśny na terenie gminy Skrwilno. Utworzony w celu ochrony wilgotnego boru mieszanego. Na terenie chronionym możemy wyróżnić między innymi ponaddwustuletnie sosny. W podszycie w naturalny sposób odnawia się świerk.
Rezerwat torfowiskowy o powierzchni 182,35 ha. Obejmuje obszar lasu i torfowisko na terenie gminy Świedziebnia i Nadleśnictwa Skrwilno. Przedmiotem ochrony jest roślinność torfowiskowa z licznymi gatunkami chronionymi.