Powiat przysuski - Przyroda

Jezioro Domaniowskie, zwane tez Domaniowskim Morzem – sztuczny zbiornik wodny zlokalizowany w dolinie Radomki w województwie mazowieckim, w powiatach przysuskim i radomskim, na terenie gmin Wolanów, Wieniawa i Przytyk.
Rezerwat Przyrody Puszcza u Źródeł Radomki – rezerwat przyrody utworzony w 1978 r. na terenie gminy Przysucha. Celem ochrony jest zachowanie wielogatunkowych drzewostanów o charakterze naturalnym z udziałem jodły i buka.