Powiat gostyniński - Przyroda

Rezerwat Przyrody Dybanka - rezerwat przyrody utworzony w 1988 r. w granicach miasta Gostynina w województwie mazowieckim. Celem ochrony jest zachowanie północnej części ozu gostynińskiego.
Rezerwat Przyrody Jezioro Szczawińskie – rezerwat przyrody obejmujący obszar wód, bagien, pastwisk i zadrzewień o łącznej powierzchni 137,88 ha, utworzony w 2009 r. na terenie gminy Szczawin Kościelny, w powiecie gostynińskim, w województwie mazowieckim.
Rezerwat Dolina Skrwy – rezerwat krajobrazowo-leśny, położony w gminie Gostynin, w województwie mazowieckim. Rezerwat został utworzony w 1988 roku. Ochroną objęty został krajobraz odcinka doliny rzeki Skrwy z naturalnymi zbiorowiskami leśnymi. Powierzchnia rezerwatu wynosi 63,17 ha.
Rezerwat przyrody Osetnica – krajobrazowy rezerwat przyrody położony na terenie miasta Gostynin (województwo mazowieckie), w południowej jego części.
Jezioro Białe – jezioro w Polsce położone w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w gminie Gostynin. W 2008 roku nad jeziorem była kręcona część zdjęć do filmu Tatarak Andrzeja Wajdy.
Rezerwat przyrody Drzewce – rezerwat leśny położony w gminie Gostynin, w województwie mazowieckim. Powstał w 1988 roku. Celem ochrony obszaru jest zachowanie grądowych zbiorowisk leśnych położonych na terenie pradoliny rzeki Skrwy Lewej. Rezerwat ten obejmuje 61,73 ha.
Rezerwat Przyrody Lucień - rezerwat przyrody utworzony w 1987 r. na gruntach na terenie gminy Gostynin. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zbiorowisk boru mieszanego oraz fragmentu olsu ze znacznym udziałem jesionu.
Rezerwat Przyrody Komory - rezerwat przyrody utworzony w 1987 r. na terenie gminy Gostynin. Celem ochrony jest zachowanie w stanie naturalnym zbiorowisk boru mieszanego, grądu z pomnikowymi dębami i olsu oraz szuwarów porastających brzegi jeziora Lucień.