Powiat sochaczewski - Przyroda

Wyspy Zakrzewskie – faunistyczny rezerwat przyrody położony na terenie gmin: Słubice, Iłów, Mała Wieś i Bodzanów w województwie mazowieckim.
Rezerwat przyrody „Rzepki” – został powołany zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1987 r. (MP Nr 5 poz. 47 z 1987 r.), w gminie Iłów na powierzchni 43,94 ha.