Powiat kozienicki - Przyroda

Rezerwat przyrody Dęby Biesiadne im. Mariana Pulkowskiego – rezerwat przyrody w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, na terenie gminy Głowaczów, leśnictwa Studzianki, nadleśnictwa Dobieszyn.
Rezerwat przyrody Krępiec - rezerwat przyrody krajobrazowy, częściowy, o powierzchni 273, 65 ha, utworzony w 1994 roku. Położony jest we wschodniej części Puszczy Kozienickiej.
Rezerwat przyrody Guść - krajobrazowo-leśny rezerwat przyrody położony w Puszczy Kozienickiej, 10 km na północny zachód od Kozienic. Rezerwat położony jest na tarasie nadzalewowym Wisły. Jest to najmłodszy rezerwat przyrody znajdujący się na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
Rezerwat przyrody Źródło Królewskie – leśny rezerwat przyrody położony w Puszczy Kozienickiej, utworzony w 2000 roku. Obejmuje zespół źródeł przy rzece Zagożdżonce. Teren, na którym znajdują się źródła, to częściowo rozlewiska tej rzeki.
Rezerwat przyrody Zagożdżon – rezerwat przyrody położony w centralnej Polsce, w Puszczy Kozienickiej, na Równinie Radomskiej, województwo mazowieckie. Rezerwat znajduje się 2 km na wschód od wsi Przejazd i 1200 m na zachód od szosy Radom – Kozienice.
Rezerwat przyrody Ponty Dęby - rezerwat przyrody położony na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, leśny, częściowy o pow. 50,40 ha.
Rezerwat Przyrody Olszyny - rezerwat przyrody utworzony w 1980 r. na terenie gminy Magnuszew. Celem ochrony jest zachowanie lasu łęgowego u udziałem jaworu na granicy jego zasięgu.
Rezerwat przyrody Ponty im. Teodora Zielińskiego - rezerwat przyrody położony w centralnej Polsce, na Równinie Radomskiej, województwo mazowieckie. Znajduje się w środkowej części Puszczy Kozienickiej, 7km na pn. zach. od Pionek na gruntach wsi Jaroszki.