Powiat nowodworski - Przyroda

Rezerwat Przyrody Zakole Zakroczymskie - rezerwat przyrody utworzony w 1998 r. na gruntach: wsi Sady w gminie Czosnów, wsi Stare Grochale w gminie Leoncin, miasta Zakroczym.
Rezerwat przyrody Ruska Kępa – leśny rezerwat przyrody położony nad Wisłą w gminie Czosnów (powiat nowodworski, województwo mazowieckie).
Rezerwat Przyrody Pomiechówek - rezerwat przyrody utworzony w 1981 r. na terenie gminy Pomiechówek. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu grądowego i licznymi drzewami pomnikowymi oraz bogatą fauną.
Rezerwat Przyrody Dolina Wkry – rezerwat przyrody utworzony w 1991 r. na gruntach miejscowości Szczypiorno, Kosewko oraz Goławice Drugie, w gminie Pomiechówek, na terenie leśnictwa Pomiechówek, nadleśnictwa Jabłonna.
Wikliny Wiślane – faunistyczny rezerwat przyrody położony na terenie gmin: Leoncin (287,05 ha) oraz Zakroczym (53,43 ha) w województwie mazowieckim.