Powiat wołomiński - Rezerwaty

Rezerwat przyrody Śliże - torfowiskowy rezerwat przyrody położony w północno-wschodniej części powiatu wołomińskiego, na terenie gminy Jadów (województwo mazowieckie).
Horowe Bagno – faunistyczny rezerwat przyrody w pobliżu Warszawy. Jego obszar administracyjnie zlokalizowany jest w granicach miasta Marki.
Rezerwat Przyrody Torfowisko Zawały - rezerwat przyrody utworzony w 2012 r. na terenie gminy Dobre, w powiecie mińskim w województwie mazowieckim.
Rezerwat przyrody Grabicz – leśno-torfowiskowy rezerwat przyrody położony na terenie gminy Kobyłka na południowo-wschodnim skraju miasta Kobyłka (powiat wołomiński, województwo mazowieckie). Utworzono go dla ochrony ostoi ptaków i ssaków.