Małopolskie - Rezerwaty

Strony

Rezerwat przyrody Lipówka – rezerwat przyrody w województwie małopolskim (powiat bocheński, gmina Drwinia); na obszarze Puszczy Niepołomickiej.
Bielańskie Skałki – ścisły, florystyczny rezerwat przyrody o powierzchni 1,73 ha, założony w 1957 r. w celu ochrony muraw kserotermicznych.
Rezerwat przyrody Dolina Potoku Rudno – rezerwat przyrody w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, pomiędzy miejscowościami Zalas i Sanka w gminie Krzeszowice i Rybna w gminie Czernichów.
Rezerwat przyrody Niebieska Dolina - rezerwat przyrody w gminie Łapsze Niżne, powiat nowotarski. Jest to rezerwat fitoceotycznych zbiorowisk leśnych lasów górskich i podgórskich. Przedmiotem ochrony w podanym rezerwacie jest naturalny fragment zespołu buczyny karpackiej.
Rezerwat przyrody Zimny Dół – rezerwat przyrody w miejscowości północno-wschodniej części Czułowa na terenie gminy Liszki w województwie małopolskim.
Rezerwat przyrody Kozie Kąty – leśny rezerwat przyrody w gminie Skawina, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim.
Rezerwat przyrody Michałowiec – rezerwat przyrody w województwie małopolskim, powiat olkuski, gmina Trzyciąż, na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Ochronie podlega naturalny fragment buczyny karpackiej ze stanowiskiem chronionego storczyka – obuwika pospolitego.
Dolina Mnikowska – dolina i krajobrazowy rezerwat przyrody (północna część doliny) położony na zrębie tektonicznym Grzbietu Tenczyńskiego w obrębie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Obejmuje ok.
Skamieniałe Miasto – rezerwat przyrody nieożywionej położony na prawym brzegu rzeki Biała na Pogórzu Ciężkowickim, w pobliżu Ciężkowic (południowa część województwa małopolskiego). Powierzchnia 15,01 ha, utworzony w 1931 (formalnie zatwierdzony 1974).
Rezerwat przyrody Modrzewie – leśny rezerwat przyrody w województwie małopolskim, powyżej miejscowości Kluszkowce (powiat nowotarski). Utworzony został w 1959 dla ochrony stanowisk modrzewia polskiego, ma powierzchnię 10,43 ha.
Rezerwat przyrody Las Gościbia - rezerwat przyrody o powierzchni 282,46 ha, położony w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Sułkowice. Został utworzony w roku 2001.Rezerwat w całości położony w miejscowości Harbutowice.
Rezerwat przyrody Skałki Przegorzalskie – ścisły, florystyczny rezerwat przyrody o powierzchni 1,38 ha, założony w 1959 r. na terenie wyraźnego grzbietu ze skałkami, na skraju Lasu Wolskiego od strony Przegorzał. Służy ochronie rzadkich muraw naskalnych i kserotermicznych oraz ciepłolubnych zarośli.
Rezerwat przyrody "Żaki" – rezerwat przyrody położony w południowej Polsce w Dolinie Górnej Wisły (województwo małopolskie). Rezerwat położony jest w pobliżu miejscowości Dwory II w gminie Oświęcim.
Rezerwat przyrody Bonarka – rezerwat przyrody nieożywionej w województwie małopolskim, w Krakowie (dzielnica Podgórze). Ochronie podlega odkrywka geologiczna w nieczynnym kamieniołomie – odsłonięcia skał jurajskich, kredowych i trzeciorzędowych; kredowa powierzchnia abrazyjna, uskoki.
Rezerwat przyrody Skołczanka – rezerwat faunistyczny (stepowy), częściowy o powierzchni 36,77 ha utworzony w 1957 r. w ówczesnej wsi Tyniec. Położony jest w północnej części kompleksu leśnego Uroczysko Tyniec w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego w Krakowie.
Rezerwat przyrody Groty Kryształowe – rezerwat przyrody w województwie małopolskim (powiat wielicki, gmina Wieliczka, miasto Wieliczka). Pierwszy w Polsce rezerwat podziemny.
Rezerwat przyrody Lasy Radłowskie – florystyczny rezerwat przyrody w gminie Wierzchosławice, w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim.
Rezerwat przyrody "Wały" – rezerwat przyrody położony w południowej Polsce na Wyżynie Miechowskiej (województwo małopolskie). Rezerwat położony jest w pobliżu miejscowości Dosłońce , obok przysiółka Dale, na stromym zboczu wzgórz Klonowskich. Obszar rezerwatu zajmuje południowy stok wzgórza.
Rezerwat przyrody Panieńskie Skały – rezerwat leśny i krajobrazowy o powierzchni 6,41 ha, założony w 1953. Znajduje się w zachodniej części Krakowa, w północnej części Pasma Sowińca na terenie Lasu Wolskiego, od strony Woli Justowskiej.
Rezerwat przyrody Bembeńskie – leśny, wodny i florystyczny rezerwat przyrody, położony na gruntach wsi Podwilk w gminie Jabłonka, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim. Całość obszaru rezerwatu stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Nowy Targ.

Strony