Dolnośląskie - Rezerwaty

Strony

Rezerwat przyrody "Torfowisko pod Zieleńcem" – florystyczny rezerwat przyrody w południowo-zachodniej Polsce w Górach Bystrzyckich, w Sudetach Środkowych, województwo dolnośląskie
Rezerwat przyrody Jeziorko Daisy – utworzony w 1998 r. geologiczno-leśny rezerwat przyrody nieożywionej, wchodzący w skład Książańskiego Parku Krajobrazowego (gmina Świdnica, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie).
Rezerwat przyrody Łacha Jelcz – florystyczny rezerwat przyrody w gminie Jelcz-Laskowice, w powiecie oławskim. Rezerwat o powierzchni 6,9 ha znajduje się w starorzeczu Odry. Został utworzony w celu ochrony naturalnego stanowiska rośliny wodnej - kotewki orzecha wodnego.
Rezerwat przyrody Jodłowice – rezerwat przyrody położony niedaleko Brzegu Dolnego (powiat wołowski, województwo dolnośląskie).
Park Krajobrazowy Chełmy – obszar chroniony od 1992 r. Znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach: jaworskim, złotoryjskim i legnickim.
Rezerwat przyrody Torfowisko Kunickie - rezerwat przyrody położony w gminie Kunice (powiat legnicki, województwo dolnośląskie). Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fitocenoz bagiennych oraz złóż torfu.
Rezerwat przyrody Zabór – rezerwat przyrody (leśny), chroniący silnie podmokły las łęgowy. Zlokalizowany jest na Nizinie Śląskiej, w gminie Miękinia, pomiędzy Miękinią a Zaborem Wielkim, na wysokości około 110 m n.p.m.
Rezerwat przyrody Buczyna Helenopol - leśny rezerwat przyrody położony w gminie Krotoszyn, powiecie krotoszyńskim (województwo wielkopolskie). Powierzchnia: 41,99 ha. Został utworzony w 1995 roku w celu ochrony lasu bukowego o charakterze naturalnym na granicy jego zasięgu.
Rezerwat przyrody Wodospad Wilczki – leśny rezerwat przyrody położony na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, na wysokości 570 m n.p.m., zajmując powierzchnię 2,86 ha. Założony w 1958 roku rezerwat obejmuje teren wokół wodospadu, kotła i przełomu Wilczki.
Rezerwat przyrody Zimna Woda – leśny rezerwat przyrody w gminie Lubin, w powiecie lubińskim, w województwie dolnośląskim.
Rezerwat przyrody Cisowa Góra - leśny rezerwat przyrody w południowo-zachodniej Polsce w Górach Bardzkich w Sudetach Środkowych, województwo dolnośląskie.
Rezerwat przyrody Łąka Sulistrowicka – rezerwat florystyczny, położony na północny wschód od Raduni, powyżej wsi Sulistrowiczki. Zajmuje powierzchnię 26,4 ha. Jego flora odznacza się znacznym bogactwem gatunkowym (237 gatunków roślin naczyniowych) i dużą różnorodnością.
Rezerwat przyrody Wilcza Góra - rezerwat o powierzchni 1,69 ha utworzony w 1959 na Wilczej Górze na Pogórzu Kaczawskim, z bazaltową różą skalną (spękane, łukowato wygięte bazalty w kształcie pięciobocznych słupów) oraz unikalną roślinnością.
Rezerwat przyrody Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha – leśny rezerwat częściowy położony na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego (częściowo powiat wałbrzyski, częściowo powiat świdnicki), obszar Natura 2000. Utworzono go w 2000 r. Zajmuje powierzchnię 231,41 ha.
Rezerwat przyrody Wąwóz Lipa – rezerwat przyrody w południowo-zachodniej Polsce, w woj. dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminach Paszowice i Bolków.
Rezerwat przyrody Góra Miłek – leśny rezerwat przyrody w Wojcieszowie, w powiecie złotoryjskim, w województwie dolnośląskim.
Rezerwat przyrody Buki Sudeckie – leśny rezerwat przyrody położony w Sudetach Zachodnich w paśmie Gór Kaczawskich, między Mysłowem a Lipą. Rezerwat położony jest w północnej części Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich. Obejmuje północne zbocza Rakarni oraz wschodnie i północne Głogowca.
Rezerwat przyrody „Ostrzyca Proboszczowicka” – rezerwat przyrody położony w południowo-zachodniej Polsce na Pogórzu Kaczawskim.
Rezerwat przyrody Dalkowskie Jary – rezerwat przyrody, w południowo-zachodniej Polsce na Wzgórzach Dalkowskich na terenie Leśnictwa Dalków (województwo dolnośląskie, powiat polkowicki, gmina Gaworzyce).
Radziądz - leśny rezerwat przyrody o powierzchni 8,26 ha, założony w 1954 roku. Utworzony dla zachowania fragmentu grądu środkowoeuropejskiego, dębowo-grabowego o cechach zespołu naturalnego. Położony w gminie Żmigród, województwie dolnośląskim, ok.

Strony