Pomorskie - Rezerwaty

Strony

Jar Rzeki Raduni – rezerwat krajobrazowy na wschodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego (utworzony w 1972, o powierzchni 84,24 ha). Obszar chroniony to odcinek przełomu Raduni, zwanego Przełomem Babidolskim, przez wzgórza morenowe (zjawisko erozji) z porośniętymi grądem i łęgiem stokami.
Rezerwat przyrody Jar Reknicy – rezerwat przyrody na wschodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego, w Leśnictwie Ostróżki, gmina Kolbudy. Rezerwat zajmuje 66,11 ha. Na terenie rezerwatu, oprócz lasu podlegającego Nadleśnictwu Kolbudy, znajduje się 2,33 ha rzeki Reknicy.
Rezerwat przyrody Jeziorka Kozie – torfowiskowy rezerwat przyrody na terenie Borów Tucholskich w województwie kujawsko-pomorskim. Utworzony w celu ochrony zarastających jezior z typowo wykształconym zespołem roślinności torfowiska wysokiego.
Rezerwat przyrody Łęg nad Swelinią – leśny rezerwat przyrody o powierzchni 13,4 ha w Gdyni na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w kompleksie leśnym Lasów Oliwskich, przy granicy miasta z Sopotem. Został utworzony rozporządzeniem nr 11/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2005.
Rezerwat przyrody Przytoń – leśny rezerwat przyrody w województwie pomorskim, powiecie człuchowskim w gminie Przechlewo. Utworzony 1 stycznia 1984 roku o powierzchni 19,57 ha.
Rezerwat przyrody Motowęże – postulowany rezerwat torfowiskowo-krajobrazowy w Borach Tucholskich (o powierzchni 118 ha) na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w gminach Dziemiany i Karsin.
Rezerwat przyrody Lipno i Lipionko – postulowany rezerwat ptasi i torfowiskowy na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w kompleksie leśnym Borów Tucholskich, o powierzchni 100 ha.
Rezerwat przyrody Jezioro Smołowe (kaszb. Jezoro Smòłowé) – florystyczno-wodny rezerwat przyrody na obszarze gminy Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie (założony w 1976 roku, o powierzchni 36,82 ha).
Rezerwat przyrody Opalenie Dolne – florystyczny rezerwat (utworzony w roku 1965, o powierzchni 1,75 ha) na obszarze Kociewia. Ochronie rezerwatu podlegają znajdujące się na obszarze lasu mieszanego stanowiska paprotnika kolczystego. Najbliższą miejscowością jest Kolonia Ostrowicka.
Rezerwat przyrody Bagnisko Niedźwiady (kaszb. Miedwiedzé Bagniszcza) – leśno-torfowiskowy rezerwat przyrody na południowym skraju Pojezierza Bytowskiego (ustanowiony w roku 1982 i o powierzchni 47,76 ha). Ochronie rezerwatu podlega głównie bór bagienny i zespół leśnych torfowisk.
Rezerwat przyrody Osiedle Kormoranów – ornitologiczny rezerwat na obszarze gminy Przechlewo (utworzony w 1956 r., o powierzchni 20,46 ha). Ochronie rezerwatu podlega jedna z największych w Polsce kolonii kormoranów.
Rezerwat przyrody Beka — ptasi rezerwat przyrody na Pobrzeżu Kaszubskim (utworzony w 1988 r., o powierzchni 193 ha) nad Zatoką Pucką u ujścia rzeki Redy do Bałtyku, w okolicach pochłoniętej przez morze miejscowości Beka (pozostałościami tej osady są wysokie drzewa, kamienne fundamenty i drewniany krz
Rezerwat przyrody Jezioro Łyse – torfowiskowy, częściowy rezerwat przyrody w województwie kujawsko-pomorskim. Powołany w celu zabezpieczenia i zachowania cennych ekosystemów wodno-błotnych i boru bagiennego z charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin.
Jezioro Cęgi Małe – wodno-florystyczny rezerwat na obszarze gminy Koczała (utworzony w roku 1981 o powierzchni 4,06 ha). Ochronie rezerwatu podlega jezioro dystroficzne i przyległy obszar torfowiska przejściowego. Najbliższą miejscowością jest Trzyniec.
Rezerwat przyrody Bór Chrobotkowy – florystyczny rezerwat przyrody na Równinie Charzykowskiej (utworzony w 1993 r., o powierzchni 41,5 ha). Celem ochrony obiektu są siedliska boru sosnowego jako miejsca bytowania porostów. Znajduje się na terenie gminy Brusy na działkach 327LP i 328LP.
Rezerwat przyrody Mętne – torfowiskowy rezerwat przyrody na obszarze gminy Czersk w kompleksie leśnym Borów Tucholskich (utworzony w 1963 r., o powierzchni 103,35 ha).
Rezerwat przyrody Wyspa Kamienna – ścisły rezerwat faunistyczny obejmujący małą wysepkę na jeziorze Gardno na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego (o powierzchni 0,6 ha). Ochronie rezerwatu podlegają miejsca lęgowe kormorana czarnego i mewy srebrzystej.
Rezerwat przyrody Krwawe Doły – leśny rezerwat przyrody w Borach Tucholskich, na pograniczu mezoregionu Bory Tucholskie z Pojezierzem Kaszubskim o powierzchni 13,02 ha) na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego na południe od jeziora Chądzie.
Rezerwat przyrody Dolina Kulawy – torfowiskowy rezerwat przyrody w województwie pomorskim. Powołany w celu zachowania kompleksu torfowisk soligenicznych, źródlisk, jezior mezotroficznych oraz leśnych i nieleśnych ekosystemów lądowych z charakterystycznymi dla tych ekosystemów biocenozami.

Strony