Powiat ciechanowski - Rezerwaty

Rezerwat Przyrody Modła - rezerwat przyrody utworzony w 1979 r. na terenie gminy Regimin, leśnictwa Lekowo, Nadleśnictwa Ciechanów. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu starodrzewu sosnowo - dębowego oraz miejsca lęgowego bociana czarnego.