Powiat pułtuski - Rezerwaty

Rezerwat przyrody Stawinoga – faunistyczny rezerwat przyrody położony we wsi Stawinoga, w gminie Zatory w powiecie pułtuskim (województwo mazowieckie).
Rezerwat Przyrody Dzierżenińska Kępa - rezerwat przyrody utworzony w 1991 r. w pobliżu miejscowości Dzierżenin na terenie gminy Pokrzywnica w powiecie pułtuskim. Celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych.
Rezerwat Przyrody Wielgolas - rezerwat przyrody utworzony w 1981 r. na terenie gminy Obryte, na gruntach Nadleśnictwa Pułtusk. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu starodrzewu o cechach zespołu naturalnego.
Rezerwat Popławy - rezerwat przyrody położony w gminie Obryte, w pobliżu dzielnicy Pułtusk-Popławy (gm. Pułtusk), na terenie nadleśnictwa Pułtusk.
Rezerwat Przyrody Bartnia - rezerwat przyrody utworzony w 1977 r. na terenie gminy Obryte, leśnictwa Zambski, nadleśnictwa Pułtusk.