Powiat otwocki - Rezerwaty

Bagno Całowanie – jeden z największych kompleksów torfowisk niskich na Mazowszu o powierzchni 1200 ha, położony na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, na południowy wschód od Warszawy, w dolinie Wisły.
Rezerwat przyrody Na Torfach im.Janusza Kozłowskiego - faunistyczny rezerwat przyrody leżący na terenie Karczewa na południe od Otwocka w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (województwo mazowieckie). Obejmuje jezioro Torfy o powierzchni 7ha i podmokłe lasy.
Rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie - faunistyczny rezerwat przyrody utworzony w 1998 r., położony na południowym skraju Warszawy (w dzielnicach Wilanów oraz Wawer), w gminie Konstancin-Jeziorna oraz na terenie miasta Józefów w województwie mazowieckim. Zajmuje powierzchnię 530,28 ha.
Rezerwat przyrody Świder – krajobrazowy rezerwat przyrody położony w obszarze miast Otwocka i Józefowa oraz gmin Wiązowna, Kołbiel i Siennica. Rezerwat w gminie Kołbiel leży w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, częściowo obejmuje doliny rzek: Świdra i Mieni.
Rezerwat przyrody Wyspy Świderskie - faunistyczny rezerwat przyrody utworzony w 1998 r., położony w gminie Konstancin-Jeziorna oraz na terenach miast Karczew, Otwock i Józefów w województwie mazowieckim. Zajmuje powierzchnię 572,28 ha.
Rezerwat przyrody Pogorzelski Mszar – torfowiskowy rezerwat przyrody położony we wschodniej części Otwocka w województwie mazowieckim. Został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 lutego 1987 (M.P. z 1987 r. Nr 7, poz. 55). Zajmuje powierzchnię 35,08 ha.
Rezerwat Bagno Bocianowskie – leśny rezerwat przyrody, położony w gminie Celestynów, na północny wschód od Celestynowa (powiat otwocki, województwo mazowieckie), na obszarze Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
Rezerwat przyrody Czarci Dół – torfowiskowy, częściowy rezerwat przyrody położony w gminie Celestynów, na zachód od wsi Zabieżki (powiat otwocki, województwo mazowieckie).
Rezerwat przyrody Wymięklizna – rezerwat przyrody położony w gminie Sobienie-Jeziory (województwo mazowieckie). Został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. (M.P. z 1996 r. Nr 42, poz. 415) na powierzchni 62,37 ha.
Rezerwat Szerokie Bagno – rezerwat przyrody położony w gminie Osieck, na południowy wschód od wsi Zabieżki (województwo mazowieckie).
Rezerwat Żurawinowe Bagno - torfowiskowy rezerwat przyrody zlokalizowany w granicach wsi Regut, przy trasie Góra Kalwaria–Mińsk Mazowiecki, w gminie Celestynów (województwo mazowieckie).
Rezerwat Grądy Celestynowskie – leśny, częściowy rezerwat przyrody położony w gminie Celestynów, na północ od Celestynowa.