Podkarpackie - Kaplice

Strony

Przeworsk, Kościelna 7
Kaplica Bożego Grobu w Przeworsku – kaplica przy Bazylice Kolegiackiej w Przeworsku, w której znajduje się stały ołtarz będący wierną repliką z Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie.
Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju - sanktuarium zlokalizowane jest na szczycie góry Liwocz. Znajduje się tam cudowna figura Maryi i obraz Jezusa. W niedzielne popołudnia odbywają się tam msze święte.
Dębica, Krakowska 15
Kościół Matki Bożej Anielskiej – kościół klasztorny przy Domu Macierzystym Sióstr Służebniczek w Dębicy. Został wybudowany w 1932 r., w latach 1973–1996 pełnił rolę kościoła parafialnego Parafii Matki Bożej Anielskiej.
Dębica, Cmentarna
Kaplica grobowa Raczyńskich – zabytkowa kaplica na cmentarzu parafialnym w Dębicy. Wzniesiona w 1880 r. w stylu neogotyckim. W kaplicy pochowani są: Anna Elżbieta z Radziwiłłów Raczyńska, syn Karol Edward Raczyński oraz synowa Karolina Oettingen-Wallerstein.
Olszowiec, Wolności
Kaplica pw. Zesłania Ducha Świętego i św. Klary w Pysznicy-Olszowcu, określana kaplicą Matki Bożej Śnieżnej - zabytkowa kaplica drewniana obrządku rzymskokatolickiego znajdująca się w diecezji sandomierskiej w dekanacie Pysznica, w parafii Pysznica. Zbudowana w 1792.
Cerkiew św. Paraskewy w Węgierce - dawna cerkiew greckokatolicka, użytkowana następnie przez katolików, a po wybudowaniu nowego kościoła katolickiego pełni funkcje kaplicy. Budynek pochodzi z 1885 roku.
Drewniany kościół pw. Wniebowzięcia Matki Bożej, zbudowany zapewne w II połowie XVI wieku jako kaplica dworska rodu Balów, wykonany w konstrukcji zrębowej. Jest to najstarszy drewniany kościół w Bieszczadach.
Dębica, Cmentarna
Kaplica grobowa Nagawieckich – zabytkowa kaplica na cmentarzu parafialnym w Dębicy. Wzniesiona w 1896 r. w czasie rozbudowy cmentarza. Do 1998 r. odgrywała rolę kaplicy przedpogrzebowej. W kaplicy pochowani są Leon i Anna Nagawieccy.
Kaplica bł. Karoliny Kózki w Brzezówce – kaplica rzymskokatolicka we wsi Brzezówka w powiecie ropczycko-sędziszowskim.
Cerkiew Narodzenia NMP w Horyńcu-Zdroju - cerkiew jest obecnie kościołem zdrojowym pod wezwaniem bł. Jakuba Strzemię. Początkowo była to kaplica dworska wybudowana w 1818 roku, która stanowi front obecnego kościoła.
Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Czaszynie - cerkiew z 1835 istniejąca na miejscu wcześniejszej, z XVIII wieku. Był użytkowany przez parafię rzymskokatolicką do czasu wybudowania nowego kościoła parafialnego.
Kaplica bł. Edmunda Bojanowskiego – kaplica przy Domu Macierzystym Sióstr Służebniczek w Dębicy. Została wybudowana w 1882 r., w latach 1886-1932 odgrywała rolę kościoła klasztornego. W 1954 r. klasztor przejęły władze komunistyczne z przeznaczeniem na szpital miejski, a od 1975 r.
Kościół Świętej Trójcy - kościół w Rzeszowie, znajduje się obecnie w centrum miasta przy ulicy Targowej.
Jarosław, Czesławy Puzon ps. Baśka 1
Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Jarosławiu – kaplica rzymskokatolicka (obecnie pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP), położona na terenie Parku Miejskiego im. Baśki Puzon (gdzie wcześniej znajdował się cmentarz unicki), przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Przydrożna kapliczka wotywna zbudowana przez rodzinę Armatów, w podziękowaniu za uratowanie członków rodziny zesłanych na Sybir po upadku powstania kościuszkowskiego. Nie jest znana dokładna data budowy kapliczki, najczęściej przyjmuje się, że była to 2 połowa XIX lub przełom XVIII/XIX wieku.

Strony