Podkarpackie - Kaplice

Strony

Przeworsk, Kościelna 7
Kaplica Bożego Grobu w Przeworsku – kaplica przy Bazylice Kolegiackiej w Przeworsku, w której znajduje się stały ołtarz będący wierną repliką z Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie.
Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju - sanktuarium zlokalizowane jest na szczycie góry Liwocz. Znajduje się tam cudowna figura Maryi i obraz Jezusa. W niedzielne popołudnia odbywają się tam msze święte.
Dębica, Krakowska 15
Kościół Matki Bożej Anielskiej – kościół klasztorny przy Domu Macierzystym Sióstr Służebniczek w Dębicy. Został wybudowany w 1932 r., w latach 1973–1996 pełnił rolę kościoła parafialnego Parafii Matki Bożej Anielskiej.
Olszowiec, Wolności
Kaplica pw. Zesłania Ducha Świętego i św. Klary w Pysznicy-Olszowcu, określana kaplicą Matki Bożej Śnieżnej - zabytkowa kaplica drewniana obrządku rzymskokatolickiego znajdująca się w diecezji sandomierskiej w dekanacie Pysznica, w parafii Pysznica. Zbudowana w 1792.
Cerkiew św. Paraskewy w Węgierce - dawna cerkiew greckokatolicka, użytkowana następnie przez katolików, a po wybudowaniu nowego kościoła katolickiego pełni funkcje kaplicy. Budynek pochodzi z 1885 roku.
Drewniany kościół pw. Wniebowzięcia Matki Bożej, zbudowany zapewne w II połowie XVI wieku jako kaplica dworska rodu Balów, wykonany w konstrukcji zrębowej. Jest to najstarszy drewniany kościół w Bieszczadach.
Dębica, Cmentarna
Kaplica grobowa Raczyńskich – zabytkowa kaplica na cmentarzu parafialnym w Dębicy. Wzniesiona w 1880 r. w stylu neogotyckim. W kaplicy pochowani są: Anna Elżbieta z Radziwiłłów Raczyńska, syn Karol Edward Raczyński oraz synowa Karolina Oettingen-Wallerstein.
Dębica, Cmentarna
Kaplica grobowa Nagawieckich – zabytkowa kaplica na cmentarzu parafialnym w Dębicy. Wzniesiona w 1896 r. w czasie rozbudowy cmentarza. Do 1998 r. odgrywała rolę kaplicy przedpogrzebowej. W kaplicy pochowani są Leon i Anna Nagawieccy.
Cerkiew Narodzenia NMP w Horyńcu-Zdroju - cerkiew jest obecnie kościołem zdrojowym pod wezwaniem bł. Jakuba Strzemię. Początkowo była to kaplica dworska wybudowana w 1818 roku, która stanowi front obecnego kościoła.
Kościół Świętej Trójcy - kościół w Rzeszowie, znajduje się obecnie w centrum miasta przy ulicy Targowej.
Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Czaszynie - cerkiew z 1835 istniejąca na miejscu wcześniejszej, z XVIII wieku. Był użytkowany przez parafię rzymskokatolicką do czasu wybudowania nowego kościoła parafialnego.
Jarosław, Czesławy Puzon ps. Baśka 1
Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Jarosławiu – kaplica rzymskokatolicka (obecnie pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP), położona na terenie Parku Miejskiego im. Baśki Puzon (gdzie wcześniej znajdował się cmentarz unicki), przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Kaplica bł. Karoliny Kózki w Brzezówce – kaplica rzymskokatolicka we wsi Brzezówka w powiecie ropczycko-sędziszowskim.
Kaplica bł. Edmunda Bojanowskiego – kaplica przy Domu Macierzystym Sióstr Służebniczek w Dębicy. Została wybudowana w 1882 r., w latach 1886-1932 odgrywała rolę kościoła klasztornego. W 1954 r. klasztor przejęły władze komunistyczne z przeznaczeniem na szpital miejski, a od 1975 r.
Przydrożna kapliczka wotywna zbudowana przez rodzinę Armatów, w podziękowaniu za uratowanie członków rodziny zesłanych na Sybir po upadku powstania kościuszkowskiego. Nie jest znana dokładna data budowy kapliczki, najczęściej przyjmuje się, że była to 2 połowa XIX lub przełom XVIII/XIX wieku.

Strony