Lubuskie - Kaplice

Zielona Góra, Pieniężnego 25b
Kościół Najświętszej Maryi Królowej Polski w Zielonej Górze – świątynia Kościoła Polskokatolickiego w RP, znajdująca się na terenie diecezji wrocławskiej w dekanacie lubuskim. Jest to dawna kaplica staroluterańska przy placu dra Pieniężnego (dawniej Neustadtstraße).
Kościół, a w zasadzie kaplica należąca do parafi św. Jana Chrzciciela w Lubrzy.
Torzym, Sulęcińska 8
Cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Torzymiu – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Zielona Góra diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Świątynia mieści się przy ulicy Sulęcińskiej 8.
Zielona Góra, Partyzantów 6
Cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja w Zielonej Górze – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Zielona Góra diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Świątynia mieści się przy ulicy Partyzantów 6.
Żagań, Wojska Polskiego 6a
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Żaganiu – kościół parafialny należący do dekanatu lubuskiego Kościoła Polskokatolickiego w RP. Mieści się w Żaganiu, w województwie lubuskim.
Gorzów Wielkopolski, Franciszka Walczaka 18
Kościół Świętej Trójcy w Gorzowie Wielkopolskim – kościół parafii ewangelicko-augsburskiej(luterańskiej) w Gorzowie Wielkopolskim to dawna kaplica dawnego cmentarza ewangelickiego parafii Marii Panny.
Kaplica pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny – tzw. Kaplica na Winnicy przy ul. Aliny 17, wzniesiona w Zielonej Górze po 1314 roku jako wotum za opiekę nad mieszkańcami Zielonej Góry, którzy przeżyli epidemię dżumy. Jej ofiarą padło siedemset osób, a ci, którym udało się opuścić miasto (ok.
Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Lesznie Górnym – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Zielona Góra diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.