Kościół św. Michała Archanioła

0

Kościół Świętego Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu nowodworskiego diecezji warszawsko-praskiej.

Obecna świątynia została wzniesiona w 1792 roku według projektu Stanisława Zawadzkiego i ufundowana przez Stanisława Poniatowskiego. Budowla była wielokrotnie remontowana (w 1902 roku, po 1914 roku, 1945-1950, 1962-1966). We wrześniu 1939 roku, podczas oblężenia twierdzy Modlin, świątynia została uszkodzona pociskami artyleryjskimi. Po zakończeniu II wojny światowej została odbudowana. W 1957 roku kościół wzbogacił się o dwa dzwony spiżowe, konsekrowane przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1981-1984 kościół został rozbudowany według projektu Stefana Kuryłowicza.

Stara świątynia jest murowana, wzniesiona z cegły w stylu klasycystycznym, otynkowana. Od strony południowej mieści się prezbiterium. Kościół posiada jedną nawę i został wybudowany na planie prostokąta. Prezbiterium jest wąskie, wydzielone z nawy, zamknięte ścianą prostą, po jego lewej i prawej stronie są umieszczone prostokątne pomieszczenia kruchty i zakrystii, natomiast nad nimi znajdują się loże otwartego prezbiterium. Z przodu pod wieżą jest umieszczona kruchta, a nad nią pomieszczenie chóru muzycznego, z lewej i prawej strony kruchty znajdują się pomieszczenia mieszczące schody i kaplicę. Prezbiterium, nawa i kruchta są objęte wspólnym korpusem.

W ołtarzu głównym znajduje się obraz "Ukrzyżowanie" namalowany na przełomie XIX i XX wieku. W prawym ołtarzu bocznym znajduje się obraz św. Michała Archanioła namalowany zapewne w drugiej połowie XIX wieku. W lewym ołtarzu bocznym znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem wykonany w połowie XIX wieku. Świątynia posiada także obrazy namalowane na przełomie XVII/XVIII wieku, przedstawiające młodego Jezusa z symbolami jego męki oraz obrazy namalowane w drugiej połowy XIX wieku przedstawiające ewangelistów: św. Marka, św. Mateusza i św. Łukasza.

Kościół św. Michała Archanioła - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.