Kościół św. Andrzeja Apostoła

0

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Kędzierzynie w gminie Niechanowo, powiecie gnieźnienskim, w województwie wielkopolskim.

Obecnie istniejący kościół został wybudowany w 1840 roku, jest on siedzibą parafii należącej do dekanatu witkowskiego w archidiecezji gnieźnieńskiej.

Czytaj dalej

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Kędzierzynie w gminie Niechanowo, powiecie gnieźnienskim, w województwie wielkopolskim.

Obecnie istniejący kościół został wybudowany w 1840 roku, jest on siedzibą parafii należącej do dekanatu witkowskiego w archidiecezji gnieźnieńskiej.

Historia kościoła

W źródłach pisanych, najstarsza wzmianka o świątyni w tej miejscowości pochodzi z roku 1321, kiedy to arcybiskup gnieźnieński Janisław erygował w Kędzierzynie parafię, nadając jej za patrona św. Andrzeja Apostoła. Sama miejscowość wzmiankowana jest już w 7 lipca 1136 roku, w bulii „Ex commisso nobis a Deo” (bulli gnieźnieńskiej) papieża Innocentego II. W dokumencie tym potwierdzone zostały prawa metropolitarne Gniezna oraz jej stan posiadania. Wśród wymienionych tam nazw topograficznych znalazł się również Kędzierzyn - Condrea.

W roku 1719 Stanisław Szembek, arcybiskup gnieźnieński ufundował dla Kędzierzyna nowy drewniany kościół. Został on wzniesiony w miejscu starej drewnianej świątyni, która spłonęła na początku XVIII wieku. W niespełna sto lat później kościół ten popada w ruinę, W latach trzydziestych XIX wieku, tę w dużym stopniu zniszczoną budowlę ostatecznie rozebrano. Uzyskane w ten sposób drewno spożytkowano częściowo jako materiał budowlany pod tymczasową kaplicę. Pozostałą część sprzedano zasilając w ten sposób fundusz budowy nowego kościoła.

W roku 1840 przy udziale parafian, ukończono budowę nowej, tym razem murowanej świątyni, a arcybiskup Marcin Dunin w tym samym roku dokonał jej konsekracji. Nieomal w tym samym czasie wyznaczono teren pod nowy cmentarz grzebalny. Zastąpił on stary, już nieużywany cmentarz zlokalizowany przy kościele.


Kościół św. Andrzeja Apostoła - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.