Kościół Świętej Trójcy

0

Parafia św. Antoniego - parafia znajdująca się w diecezji płockiej w dekanacie żuromińskim.

Została erygowana w 1908 roku. Obecny kościół parafialny pw. św. Trójcy został wybudowany w latach 1782-1784, konsekrowany w lipcu 1786. Od 1996 proboszczem parafii został ks. prał. Piotr Joniak. Od 2009 proboszczem parafii został ks. kan. Kazimierz Kowalski.

Wikariuszami parafii są:

  • ks. mgr Wiesław Jóźwiak (od 2007)
  • ks. mgr Janusz Nawrocki (od 2007)
  • ks. mgr Jarosław Ferenc (od 2008)
Kościół Świętej Trójcy - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.